Στόχος του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας σε Κυριακάτικη εφημερίδα, είναι η μετατροπή όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με παράλληλες συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων.

Το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί αυτή την περίοδο να καταρτίσει έναν νέο χάρτη της εκπαίδευσης, ο οποίος θα αφορά τον αριθμό των μαθητών, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και τις κτιριακές υποδομές.

Όσοι γνωρίζουν να διακρίνουν ανάμεσα στις δηλώσεις των Υπουργών Παιδείας και στην πραγματικότητα του υπαρκτού σχολείου ξέρουν καλά ότι οι νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας σημαίνουν νέες συγχωνεύσεις και λουκέτα σε σχολικές μονάδες, περισσότερα χιλιόμετρα απόσταση των μαθητών από το σχολείο, μείωση οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών και βέβαια στίβαγμα στις σχολικές αίθουσες περισσότερων μικρών μαθητών οι οποίοι θα βλέπουν τον ένα εκπαιδευτικό μετά τον άλλο να παρελαύνει από την τάξη τους σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα που είναι εντελώς αναντίστοιχο με την ηλικία τους και την αντιληπτική ικανότητα όσων δεν έχουν ικανή βοήθεια έξω από το σχολείο.

Σύμφψνα πάντως με τη συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ το σχέδιο που υλοποιείται σε πειραματικό επίπεδο περιλαμβάνει:

Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα να διευρύνεται μέχρι τις 2 μ.μ. για όλες τις τάξεις του δημοτικού. Το σύνολο των διδακτικών ωρών από 174 διαμορφώνεται σε 210 και η διεύρυνση του ωραρίου αξιοποιείται ως εξής:

■ Ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος

■ Ενίσχυση της διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών

■ Εισαγωγή των Αγγλικών στις Α’ και Β’ τάξεις και αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις υπόλοιπες τάξεις με στόχο την τυπική και ουσιαστική εκμάθηση μίας προς το παρόν και αργότερα δύο ξένων γλωσσών, κατά τη φοίτηση των μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, με παράλληλη πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών.

■ Εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού με στόχο την πιστοποίηση κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

■ Αυξάνονται οι διδακτικές ώρες της Αισθητικής Αγωγής και εισάγεται η Θεατρική Αγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις.

Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται για τις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

■ Ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες από μετωπικές πρέπει να μετατραπούν σε μαθητοκεντρικές, συνεργατικές, διερευνητικές, βιωματικές, διαθεματικές, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Με την αύξηση των ωρών του σχολικού προγράμματος και τη μείωση της ύλης προβλέπεται η ενίσχυση βιωματικών προσεγγίσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής: εκπαίδευση για την αειφορία, αγωγή υγείας, αγωγή καταναλωτή, τοπογεωγραφία, διατροφικές συνήθειες, κυκλοφοριακή αγωγή, ανακύκλωση, υγιεινή, καθαριότητα κ.λπ.

Στο πρόγραμμα της προαιρετικής ζώνης 2 μ.μ. – 5 μ.μ. υπάρχουν μαθήματα επιλογής και όχι υποχρεωτικά, σε αντίθεση με το ισχύον, και περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: Αθλητισμός, Θεατρική Αγωγή, Πληροφορική, Αγγλικά, Μουσική, δεύτερη ξένη γλώσσα, Εικαστικά και μελέτη 5 ώρες.

Επιπλέον, προσφέρονται και οι πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων ως καινοτόμες δράσεις δημιουργίας και πολιτισμού (σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής).

Στόχος του ολοήμερου σχολείου είναι να προετοιμάζει τους μαθητές για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, καθώς και να τους απασχολεί με δραστηριότητες όπως μαθήματα Θεάτρου, Γυμναστικής και Εικαστικών.

Την ίδια ώρα οι γονείς, κυρίως στη σημερινή εποχή, απαλλάσσονται από έξοδα των φροντιστηρίων, τα οποία ήδη φέτος έχουν περιορίσει. Ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει την τάξη του ολοήμερου είναι υπεύθυνος για την πλήρη προετοιμασία των μαθημάτων του παιδιού για την επόμενη μέρα, οπότε οι μαθητές επιστρέφουν στο σπίτι χωρίς να απαιτείται προετοιμασία από τους γονείς.