Τί ισχύει με τις αλλαγές στην Πυροπροστασία Εκπαιδευτηρίων ΦΕΚ: 2366/Β/29/10/2015)

Ο ΠΣΚΙΚΞΓ εξέδωσε σήμερα 6 Νοεμβρίου ανακοίνωση σχετικά με το νεο ΦΕΚ και την Πυροσβεστική διάταξη που αφορά σε εκπαιδευτήρια

Πιό συγκεκριμένα , σχετικά με το τί ισχύει για Κεντρα Ξένων Γλωσσών ο ΠΣΚΙΚΞΓ διευρκινίζει τα ακόλουθα Σχετικά με το ΦΕΚ 2326/Β/29 – 10 – 2015 – Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015:

 Πρόκειται για νέα διάταξη που καθορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν τα εκπαιδευτήρια που βρίσκονται σε κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια