Επιστολή απέστειλε στο ipaidia.gr η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης απευθυνόμενη στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία.

Με την με αρ. 111525/ΓΔ4/09-09-21 ΚΥΑ του ΥΠΑΙΘ «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022», άρθρο 2, προβλέπεται ότι:

«Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες.»

Στην ίδια ΚΥΑ, άρθρο 4, παρ. 3, προβλέπεται ότι:

«Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα».

Εδώ προκύπτει μια προφανής αντίφαση!
Το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που δεν έχουν στα σπίτια τους τον κατάλληλο εξοπλισμό για να παράσχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ στις σχολικές μονάδες για να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του σχολείου και ταυτόχρονα, σε περίπτωση κατάληψης, τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά, αλλά η ΠΡΟΣΒΑΣΗ στο σχολείο είναι ΑΔΥΝΑΤΗ !

Και επειδή το ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ παραμένει ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ, ακόμα και εάν μια ΚΥΑ διατάξει να γίνει κατορθωτό,

ΖΗΤΟΥΜΕ:

1. Επιδότηση των εκπαιδευτικών για προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη διενέργεια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα σπίτια τους.

2. Θέσπιση οικονομικού «εκπαιδευτικού» πακέτου ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

3. Και ως τότε, ΑΜΕΣΗ χορήγηση εξοπλισμού του σχολείου στους εκπαιδευτικούς που το έχουν ανάγκη (αποδεδειγμένα, αφού κατά την προηγούμενη περίοδο διαδικτυακών μαθημάτων προσέρχονταν στο σχολείο για να κάνουν χρήση του εξοπλισμού), έστω επί δανεισμώ.
.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ταχ. Δ/νση: Κτίριο ΕΔΟΘ-ΝΤ ΑΔΕΔΥ, Προξένου Κορομηλά 51, 546 22 Θεσσαλονίκη
e-mail: [email protected]
πληροφορίες: Χάρης Καρβουνίδης, Πρόεδρος ΕΛΤΕΕ Ανατ. Θεσ/νίκης, τηλ.: 6932-399747