Τι ισχύει για το ωράριο των Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ στα Σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/05/2018 - 18:40 | Author: Newsroom Ipaidia

Καταρχάς η ΥΑ 28915/Γ6/3-4-2007 είναι σε ισχύ και προβλέπει με σαφήνεια το υποχρεωτικό ωράριο. Παραθέτουμε τη συγκεκριμένη απόφαση.

Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι

εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, ως εξής:

1) των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού,

25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας

24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας

23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας

22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας

21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

Η παραμονή τους στο σχολείο δύναται να παραταθεί μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, όταν οι ανάγκες των φοιτούντων μαθητών το επιβάλλουν. Η παράταση γίνεται με απόφαση του συλλόγου προσωπικού της σχολικής

μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.

2) Του Κλάδου ΔΕ1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού

Του κλάδου ΔΕ1 (ΕΒΠ) το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας είναι όσες οι ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και όχι περισσότερες από 30 εβδομαδιαίως.

Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού βαθμού τις 25 ώρες για τους κλάδους ΕΕΠ και τις 30 ώρες για το ΕΒΠ θα υπολογίζεται αναλογικά το επίδομα

ειδικής αγωγής και η προϋπηρεσία των ωρομισθίων των παραπάνω κλάδων.

Από την απόφαση αυτή προκύπτει ότι το υποχρεωτικό ωράριο είναιπροσδιορισμένο με βάση τις διδακτικές ώρες του ωρολογίου προγράμματος του σχολείουαφού όπως προβλέπει η ΥΑ 27922/Γ6/3-4-2007 για το καθηκοντολόγιο του ΕΕΠ και ΕΒΠ:

4. Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υποχρεωτικό ωράριο είναι διαφορετικό από το εργασιακό το οποίο ταυτίζεται με το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών.

Όπως το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών συνδέεται με τις εξωδιδακτικές εργασίες που αφορούν την λειτουργία του σχολείου, έτσι γίνεται και με το εργασιακό του ΕΕΠ αφού μετέχουμε ισότιμα σε όλες τις υποχρεώσεις που μπορεί να αναθέσει ο σύλλογος του σχολείου ή ο διευθυντής.

Η διατύπωση της ΥΑ ότι η παραμονή του ΕΕΠ δύναται να παραταθεί μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, όταν οι ανάγκες των φοιτούντων μαθητών το επιβάλλουν είναι λανθασμένη, αφού τόσο ο σύλλογος διδασκόντων όσο και ο σχολικός σύμβουλος δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση να αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις, ούτε να κάνουν διάγνωση των αναγκών των μαθητών, αρμοδιότητα που είναι αποκλειστικά των ΚΕΔΔΥ.

Άρα η παραμονή στο σχολείο έχει να κάνει μόνο με την ανάθεση από πλευράς διευθυντή συγκεκριμένης εργασίας για την λειτουργία του σχολείου. Βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι του ΕΕΠ γνωρίζουν ότι το πρόγραμμά τους μπορεί να τροποποιηθεί με βάση τις προκύπτουσες ανάγκες των μαθητών (π.χ μια κρίση, ένα ατύχημα, μια συνάντηση με γονείς κ.λ.π).

Οποιοδήποτε αίτημα από πλευράς διευθυντή για παραμονή του ΕΕΠ στο σχολείο για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπει το υποχρεωτικό τους ωράριο θα πρέπει να λογίζεται και να δηλώνεται ως υπερωριακή εργασία.

Σε άλλη περίπτωση θα αντιμετωπίζεται ως παράνομη ενέργεια των διευθυντών που αλλάζει μονομερώς τις εργασιακές σχέσεις και θα πρέπει να καταγγέλλεται στα συνδικαλιστικά όργανα.

Το ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ παραμένει στο σχολείο τις ώρες λειτουργίας και όχι πέραν των 30 ωρών εβδομαδιαίως. Το ωράριό τους είναι αντίστοιχο του διδακτικού και στην περίπτωση που οι ανάγκες των μαθητών απασχολούν το προσωπικό αυτό και στα διαλείμματα, τότε ο διευθυντής και ο Σύλλογος Προσωπικού του σχολείου θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον αντίστοιχο με το υπόλοιπο προσωπικό χρόνο διαλείμματος.

Loading...


  • europalso   ideascentral