IPAIDEIA.GR

Θέσεις της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών που ψηφίστηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1.Ο Διευθυντής είναι όχι μόνο διοικητικός προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, αλλά κυρίως ο επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό, όπως ρητά ορίζεται από το καθηκοντολόγιο. Η ιδιότητα αυτή σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρεθεί, διότι το σύγχρονο Σχολείο δεν χρειάζεται Διευθυντή-γραφειοκράτη που αφιερώνεται μονάχα στη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και στην οργάνωση της ομαλής λειτουργίας της σχολικής ζωής, αλλά Διευθυντή-ηγέτη ο οποίος να μπορεί να δημιουργήσει όραμα, έτσι ώστε να αποκτήσει η σχολική μονάδα τη δική της κουλτούρα, τη δική της ταυτότητα και ταυτόχρονα να εμπνέει και να δίνει ζωή σε όλες τις λειτουργίες του Σχολείου.

2.Επειδή το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Σχολείου επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες λόγω ασαφειών και επικαλύψεων αρμοδιοτήτων δημιουργώντας προστριβές και συγκρουσιακό κλίμα (π.χ. ο χρόνος συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, ο χρόνος συναντήσεων εκπαιδευτικών με γονείς, ο χρόνος επίδοσης της βαθμολογίας, η λειτουργία των σχολείων όταν δεν έχουν καλυφθεί τα λειτουργικά κενά), προτείνουμε να υπάρξει ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο λειτουργίας όπου οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των μελών της Σχολικής Κοινότητας θα είναι καθορισμένα με ακρίβεια και σαφήνεια.

3.Είναι αναγκαία η δραστική μείωση- αν όχι η πλήρης κατάργηση- του διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών. Επίσης, αναγκαία είναι και η μείωση του ωραρίου του Υποδιευθυντή, ώστε να είναι σε θέση να συνεπικουρεί ουσιαστικά το Διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του.

4.Θεσμοθέτηση θέσης Υποδιευθυντή στα 6/θέσια έως 9/θέσια σχολεία, καθώς και τοποθέτηση δεύτερου Υποδιευθυντή στα 12/θέσια και άνω σχολεία.

5.Τα μόνα Στελέχη της Εκπαίδευσης τα οποία δεν έχουν το βαθμό Α΄, είναι οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. Στο σύγχρονο σχολείο οι Διευθυντές είναι επιφορτισμένοι με έναν πολλαπλό και πολυεπίπεδο ρόλο. Είναι συγχρόνως διοικητικοί αλλά και επιστημονικοί-παιδαγωγικοί υπεύθυνοι. Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων είναι όργανα διοίκησης αυτοτελών οργανικών μονάδων σε επίπεδο Δ/νσης, αφού έχουν ευρύτητα αρμοδιοτήτων και έχουν να διαχειριστούν ένα πλήθος ζητημάτων ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Σχολικών Μονάδων. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αποδώσει το βαθμό Α΄ στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων για το χρόνο άσκησης της θητείας τους, στηρίζοντας έμπρακτα το διοικητικό, αλλά και επιστημονικό – παιδαγωγικό ρόλο που ασκούν.

6.Θεωρούμε ότι ο ρόλος των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων δεν μπορεί να αξιολογείται χαμηλότερα από αυτόν των Σχολικών Συμβούλων τη στιγμή που είναι επιφορτισμένοι με τεράστια διοικητική-οργανωτική και καθοδηγητική –παιδαγωγική ευθύνη. Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τη σχετική ρύθμιση (Ν. 4024/2011, άρθρο 18 παρ. 1) και να εξισώσει το επίδομα θέσης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων με αυτό των Σχολικών Συμβούλων, εφόσον δεν απορρέει από πουθενά διαφοροποίηση στην εκπαιδευτική ιεραρχία και σίγουρα ο όγκος δουλειάς και ευθύνης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων δεν δικαιολογεί την επιδοματική διαφοροποίηση. Επίσης, θεωρούμε ότι δεν είναι δίκαιη η διαφοροποίηση του επιδόματος των Διευθυντών ανάλογα με την οργανικότητα των Σχολικών Μονάδων ή τη βαθμίδα, τη στιγμή που για το λόγο αυτό διαφοροποιείται το ωράριό τους.

7.Η επιμόρφωση των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων για την απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό και για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό Διευθυντών μέσω εξακτίνωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Επίσης, θεωρούμε αναγκαία και την απόκτηση του πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας από τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων από τη στιγμή που είναι όχι μόνο διοικητικοί προϊστάμενοι, αλλά κυρίως οι επιστημονικοί-παιδαγωγικοί υπεύθυνοι των Σχολικών Μονάδων.

8.Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

·Η μόνη μορφή αξιολόγησης που στηρίζεται στα νέα επιστημονικά δεδομένα και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία είναι αυτή που υιοθετεί μοντέλα αυτοελέγχου με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση του σχολείου, με βάση τις δικές του δυνάμεις, και τα οποία στηρίζονται στην εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) της Σχολικής Μονάδας.

·Θεωρούμε πως η όποια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έχει νόημα μόνο όταν αυτή εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάληψη βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη Σχολική Μονάδα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

·Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που δόθηκε στη δημοσιότητα εισηγείται την καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης που εδράζεται κυρίως στην ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση και μάλιστα με αριθμητική κλίμακα, το οποίο παραπέμπει σε πρακτικές άλλων εποχών και δεν θα προσφέρει στη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου από τις σχολικές μονάδες. Αντίθετα, θα οδηγήσει σε ανταγωνισμό μεταξύ των εκπαιδευτικών τη στιγμή που είναι κοινώς αποδεκτό ότι προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των Σχολικών Μονάδων είναι το ήρεμο κλίμα και η συνεργατική δράση. Φαίνεται πως στόχος των συντακτών του σχεδίου ΠΔ δεν είναι η καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας, αλλά η θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας ελέγχου της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών μέσα από την καθιέρωση των διαβόητων «ποσοστώσεων» σε εφαρμογή του Ν. 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο.

·Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης όπου η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, θα έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα και θα αποβλέπει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου μέσω της ανάληψης βελτιωτικών δράσεων, τόσο από τη Σχολική Μονάδα, όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, μακριά από κατηγοριοποιήσεις, ποσοστώσεις και ανταγωνισμούς και μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και συλλογικότητας που τόσο έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο.

9. Θεωρούμε επιβεβλημένη την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων γενικής αγωγής με Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς αυτούς, τις οικογένειές τους και τη σχολική κοινότητα συνολικά. Στο άρθρο 39 του Πολυνομοσχεδίου (Ν. 4115/2013) που ψηφίστηκε δεν προσδιορίζονται βασικά στοιχεία της λειτουργίας των προτεινόμενων υπηρεσιών (κανονισμός λειτουργίας, καθηκοντολόγιο, διαδικασία σύγκλισης, νόμιμη σύνθεση, τρόπος λήψης αποφάσεων), αλλά παραπέμπονται σε μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις, γεγονός που θα οδηγήσει σε παρεκτροπές και αστοχίες. Ενώ το αρχικό σχέδιο νόμου όριζε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διάγνωσης Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας με δικαίωμα ψήφου, ο Ν. 4115/2013 όπως ψηφίστηκε αφήνει τον Πρόεδρο χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από παρεμβάσεις φορέων, που μόνο κοντόφθαλμα βλέπουν το σχολείο και μέσα από στενά συντεχνιακά συμφέροντα, παραβλέποντας ότι ο Διευθυντής είναι όχι μόνο διοικητικός, αλλά κυρίως επιστημονικά και παιδαγωγικά υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Στην διεπιστημονική ομάδα ο Διευθυντής, ο αξιολογημένος, με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (σε μεγάλο ποσοστό και ειδικής αγωγής, αλλά και ψυχολογίας, κοινωνιολογίας κ.ά.) και κυρίως με εμπειρία στη διαχείριση ενδοσχολικών κρίσεων και προβλημάτων αλλά και στην αλληλεπίδραση των παραγόντων που διαμορφώνουν το μικροκλίμα του σχολικού περίγυρου, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ταυτόχρονα όμως, έχει όλη την ευθύνη εφαρμογής και στήριξης των αποφάσεων της επιτροπής.

10.Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι δύο χρόνια μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 8440/24-02-2011 (ΦΕΚ / τ. Β΄) για τη λειτουργία των νέων Σχολικών Επιτροπών, υπάρχουν Δήμοι που ακόμα δεν την εφαρμόζουν στο σύνολό της, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Σχολικών Μονάδων σε συνδυασμό και με την υποχρηματοδότησή τους.