Τουλάχιστον 18.000 αιτήσεις «τρέχουν» στην πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του νέου νόμου που δίνει οριστικές λύσεις στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τα βήματα της διαδικασίας

Αυτό αναφέρουν πηγές με γνώση των διαδικασιών που εξηγούν ότι περίπου 1.000 οφειλέτες ανοίγουν καθημερινά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη «χτίζουν» σταδιακά με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τράπεζες.

Σύμφωνα με το imerisia, εκτός από τα στοιχεία των οφειλών που συμπληρώνονται αυτόματα από την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, υπάρχουν οφειλές που θα πρέπει οι αιτούντες να συμπληρώσουν «με το χέρι», όπως για παράδειγμα τα χρέη προς τις ΔΕΚΟ. Η διαδικασία αυτή απαιτεί κάποιο χρόνο, οπωσδήποτε περισσότερες από 15 ημέρες, γεγονός που τοποθετεί την οριστική υποβολή των πρώτων αιτήσεων προς το τέλος Ιουνίου.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο ειδικός γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, η νέα πλατφόρμα δίνει οριστική και ολιστική λύση στο ιδιωτικό χρέος για πρώτη φορά. Για όσες επιχειρήσεις και νοικοκυριά υπάρχει εισόδημα που μπορεί να δικαιολογήσει την εξυπηρέτηση δόσεων, επιτυγχάνεται μια συνολική ρύθμιση-ομπρέλα που περιλαμβάνει όλους τους πιστωτές. Η ρύθμιση αυτή παράγεται αυτόματα από έναν ειδικό αλγόριθμο ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα, τις δαπάνες και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Όσοι οφειλέτες δεν μπορούν ή δε θέλουν να προβούν σε διακανονισμό των οφειλών τους, παρέχεται η δυνατότητα να μηδενίσουν τα χρέη τους προς όλους τους πιστωτές μέσω της πλατφόρμας «2ης ευκαιρίας», ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πτώχευσης. Με αυτόν τον τρόπο, ρευστοποιούνται τυχόν περιουσιακά τους στοιχεία και -ανεξάρτητα της αξίας αυτών- μηδενίζεται το κοντέρ των χρεών. Με αυτόν τον τρόπο, εξηγεί ο κ. Κουρμούσης, δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους που ζούσαν στο «περιθώριο» της οικονομικής ζωής λόγω δυσθεώρητων χρεών, να κάνουν μια νέα αρχή δημιουργώντας ξανά εισόδημα και πλούτο διεκδικώντας μια δεύτερη ευκαιρία.

Και οι δύο λύσεις αναμένεται να πάρουν «φωτιά» όταν ξεκινήσουν οι αναγκαστικές εκτελέσεις εκ μέρους των τραπεζών, δηλαδή όταν οι οφειλέτες λάβουν κατασχετήριο σημείωμα και αναγκαστούν να προσφύγουν στη λύση των δόσεων ή της πτώχευσης. Για τους οικονομικά ασθενέστερους, τους γνωστούς ως «ευάλωτους», προβλέπεται επιδότηση δόσης από το Δημόσιο, η οποία στην περίπτωση της πρώτης κατοικίας μπορεί να φτάσει και τα 210 ευρώ μηνιαίως.

Το πρώτο βήμα είναι να συναινέσει ο χρήστης με την άρση του απορρήτου (πατώντας το αντίστοιχο κουμπί), δίνοντας έτσι «σήμα» προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αποστείλουν στην πλατφόρμα τα αντίστοιχα στοιχεία (εισοδηματικά, φορολογικά, περιουσιακά, οφειλές προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, , ΔΕΚΟ κ.α.).

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αιτών δεν χρειάζεται να υποβάλλει κανένα δικαιολογητικό ο ίδιος, εκτός βέβαια αν συντρέχει κάποια πολύ ειδική συνθήκη που χρίζει ευνοϊκής αντιμετώπισης (π.χ. λόγοι υγείας). Μιλάμε, λοιπόν, για μια «εξ ολοκλήρου ψηφιακή εμπειρία», παρατηρεί ο κ. Κουρμούσης.

Τα πεδία της αίτησης συμπληρώνονται σταδιακά εντός διαστήματος 15 ημερών. Ο χρήστης μπορεί να παρεμβαίνει αλλάζοντας όποιο στοιχείο δεν είναι ακριβές ή συμπληρώνοντας τις οφειλές που δεν προκύπτουν αυτόματα (π.χ. ΔΕΚΟ).

Μόλις η αίτησή του συμπληρωθεί, την υποβάλλει και λαμβάνει άμεσα απάντηση για το εάν πληροί τα κριτήρια της ρύθμισης βάσει αλγορίθμου που εξετάζει όλα τα δεδομένα.

Εάν, για παράδειγμα, κάποιος οφειλέτης έχει ακίνητη περιουσία υψηλής αξίας, δεν γίνεται δεκτή η αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης, κάτι που συμβαίνει και σε περίπτωση μεταβίβασης στοιχείων υψηλής αξίας, αφού ο αλγόριθμος «τρέχει» αναδρομικά σε διάστημα 10 ετών προκειμένου να εντοπίσει «ύποπτες» μεταβιβάσεις ή αναλήψεις μετρητών για τοποθέτησή τους στο «στρώμα». Με αυτόν τον τρόπο – παρατηρεί ο κ. Κουρμούσης – αποκλείονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, μια μεγάλη «πληγή» του τραπεζικού συστήματος που άνοιξε με τον γνωστό «νόμο Κατσέλη».

Από τη στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση, παγώνουν αυτόματα όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως οι πλειστηριασμοί.

Σταθμίζοντας τις οφειλές με τα περιουσιακά στοιχεία, τα έσοδα και τα έξοδα του αιτούντα, ο αλγόριθμος προτείνει αυτόματα μια ρύθμιση στους πιστωτές, η οποία προβλέπει ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ για καθέναν εξ αυτών.

Το Δημόσιο αποδέχεται αυτόματα την πρόταση και κατόπιν θα πρέπει να αποφανθούν οι τράπεζες βάσει σειράς κριτηρίων που ορίζει ρητά ο νόμος.

Για παράδειγμα, οι τράπεζες ή οι servicers μπορούν να απορρίψουν μία ρύθμιση, εφόσον υφίσταται εγγυητής με υψηλό διαθέσιμο εισόδημα ή σε περίπτωση διαζευγμένων που ο ένας αρνείται να συνεισφέρει στη ρύθμιση και ο άλλος δεν αναλαμβάνει ολόκληρη την οφειλή (το χρέος δεν σπάει στα δύο) κ.α.

Για τη διαδικασία της συμφωνίας επί της ρύθμισης, προβλέπεται διάστημα δύο μηνών από τη νομοθεσία.

Προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων με την προϋπόθεση της πλήρους αποπληρωμής του ποσού που θα προκύψει από τη ρύθμιση οφειλών.

Oι σημαντικότεροι κανόνες για το «κούρεμα» είναι:

να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του αλλά και η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

«Κούρεμα» προστίμων, τοκων και προσαυξήσεων: Το «κούρεμα» προς το Δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση, 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

«Κούρεμα» βασικής οφειλής: Επιπλέον στην περίπτωση των διμερών διαπραγματεύσεων ή στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις όταν η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, το «κούρεμα» βασικής οφειλής προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 75%.

Σημειώνεται ότι διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατουμένων φόρων, επιρριπτομένων φόρων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών απαγορεύεται από το Νόμο. Περαιτέρω, στην περίπτωση αυτή το «κούρεμα» προς τους χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 80% των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων (εξαιρουμένων των τόκων υπερημερίας για τους οποίους δεν υπάρχει όριο).

Ποιοι δικαιούνται 180, 240 και 420

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων ρύθμισης αποπληρωμής οφειλής προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 240.

Στην περίπτωση που η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες) προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται μέγιστο όριο 420 δόσεων για τα εξασφαλισμένα δάνεια φυσικών προσώπων, 240 δόσεων για μη εξασφαλισμένα δάνεια φυσικών προσώπων και εξασφαλισμένα δάνεια νομικών προσώπων και 180 δόσεων για μη εξασφαλισμένα δάνεια νομικών προσώπων.

Για οφειλέτες ΦΠΑ έχει προβλεφθεί από τους χρηματοδοτικούς φορείς το μέγιστο όριο ηλικίας τα 85 έτη, βάσει του οποίου μειώνεται ο αριθμός των δόσεων, εκτός αν συμβληθεί εγγυητής μικρότερης ηλικίας.

Με αλγόριθμο οι δόσεις – τα επιτόκια

Ο οφειλέτης δεν μπορεί να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων που θέλει.

Οι δόσεις προκύπτουν από ειδικό αλγόριθμο, αυτόματα που αξιολογεί την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, εισοδήματα και περιουσία.

Η ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5%, το οποίο υπολογίζεται ετησίως.

Η ρύθμιση οφειλών με τους χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες) επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor/libor τριμήνου/μηνός, προσαυξημένο κατά 3,25% για εξασφαλισμένες οφειλές και 4,5% για μη εξασφαλισμένες οφειλές.

Στα 50 ευρώ η ελάχιστη δόση

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για τη ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης προς χρηματοδοτικού φορείς που ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά δάνειο με εξασφάλιση και σε 50 ευρώ ανά πιστωτή για δάνεια χωρίς εξασφάλιση.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ