Χωρίς προκαταβολή και με χαμηλότερες δόσεις θα υπάγονται στους διακανονισμούς απλήρωτων λογαριασμών τα «ευάλωτα νοικοκυριά», ενώ δεν θα διακόπτεται ποτέ η ηλεκτροδότηση σε οικογένειες με άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης στις κατοικίες τους για λόγους υγείας.

 

 

Πρόκειται για ευνοϊκές ρυθμίσεις που προωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επιδιώκοντας την περαιτέρω προστασία των λεγόμενων «ευάλωτων πελατών» εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπολογίζεται ότι οι κατηγορίες των προαναφερόμενων νοικοκυριών που ηλεκτροδοτούνται από τη χαμηλή τάση με χαμηλότερα τιμολόγια βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και συγκεκριμένων ορίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονται σε περίπου 550.000.