Θεατρική Αγωγή θα μπορούν να διδάσκουν στα Δημοτικά οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/05/2014 - 22:49 | Author: Newsroom Ipaidia

IPAIDEIA.GR

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα στελέχωσης του σχολείου με εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 32 ή εκπαιδευτικούς του κλάδου 18.41, το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής θα μπορούσε να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70, με σχετική εισήγηση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, εφόσον δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριό τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξής περιπτώσεις :
1.

Να είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.
2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου τμήματος θεατρικών σπουδών ή εναλλακτικά δραματικής σχολής, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού.
3. Να έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με αντικείμενο τη Θεατρική Αγωγή ή τη δραματική τέχνη, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας από φορείς αναγνωρισμένους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή το Υπουργείο Πολιτισμού.
4. Να έχουν παρακολουθήσει σχετικά με τη Θεατρική Αγωγή σεμινάρια.
Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Η εγκύκλιος προκάλεσε την αντίδραση του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων , ο οποίος με ανακοίνωση του ζητά την άμεση ανάκληση της

Σε δύο παραγράφους που θυμίζουν γενικόλογη έκθεση ιδεών, το Υπουργείο Παιδείας, αφού παραδέχεται τη σημασία της Θεατρικής Αγωγής στην «αισθητική ανάπτυξη των παιδιών», ευθαρσώς διευρύνει την ανάθεση της διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70, που, είτε έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ετήσιας διάρκειας, είτε -άκουσον, άκουσον- έχουν απλώς παρακολουθήσει σεμινάρια! Εξισώνει, με άλλα λόγια, τις πανεπιστημιακές σπουδές με την κατ’ ελάχιστον επιμόρφωση!

Loading...


  • europalso   ideascentral