Η απόφαση για την ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (),

όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ .