Μερικές σκέψεις  για αλλαγες σε ΚΕΔΔΥ με βαση το για τις νεες εκπαιδευτικες δομες. Από μια πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε για διαβούλευση και αφορά τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου συμπεραίνει κανείς πως το έργο των ΚΕΣΥ παραμένει περίπου το ίδιο με αυτό των ΚΕΔΔΥ (βλ. πίνακα 1που ακολουθεί). Οι διαφορές προέρχονται κυρίως από το γεγονός πως στα ΚΕΣΥ ενσωματώνονται πλέον και οι αρμοδιότητες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Για το λόγο αυτό άλλωστε προβλέπονται επιπλέον θέσεις  Εκπαιδευτικών στα με εξειδίκευση στα παραπάνω θέματα.

γράδει η Τσιολπίδου Ξανθή – Δασκάλα ΕΑ

Σε μία δεύτερη ανάγνωση παρατηρεί κανείς στοιχεία που υποδεικνύουν μία καλοπροαίρετη πρόθεση να υποστηριχθεί η εκπαιδευτική συμπερίληψη όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως των προσωπικών τους χαρακτηριστικών στο γενικό σχολείο, να αντιμετωπισθούν οι σχολικές διαρροές ιδιαίτερα των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και να διασφαλιστεί μία «αξιοπρεπής» ευκαιρία για εκπαίδευση στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Είναι ωστόσο γνωστό πως η άρση των φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν επιτυγχάνεται με ευχολόγια και ασκήσεις επί χάρτου. Περνά μέσα από την αλλαγή των στάσεων και των αντιλήψεων, την φροντίδα για την επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την παροχή έμπρακτης υλικοτεχνικής και ανθρώπινης υποστήριξης. Στη χώρα μας εδώ και πάνω από μία δεκαετία έχει σταματήσει κάθε ουσιαστική κρατική προσπάθεια για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υφιστάμενες μέχρι σήμερα δομές που είχαν αναλάβει το έργο αυτό, εξαντλούσαν τις επιμορφωτικές τους πρωτοβουλίες σε κάνα δύο ημερίδες ανά έτος, που (παρά τις καλές τους προθέσεις) δεν άγγιζαν ούτε σε βάθος ούτε με συνέχεια τα θέματα των πολύμορφων αναγκών των μαθητών μας και των απαιτούμενων διδακτικών προσαρμογών (βλέπε διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση κ. ά). Οι τάξεις στις μέρες μας διακρίνονται από μία ολοένα αυξανόμενη πολυμορφία: μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με αναπηρίες, μαθητές από άλλες χώρες. Εξάλλου και η επιστήμη απέδειξε πως κάθε άνθρωπος μαθαίνει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις του διδακτικού τους έργου οδηγήθηκαν σε  μία άνευ προηγουμένου σκυταλοδρομία αυτοχρηματοδοτούμενης επιμόρφωσης να παρακολουθούν  προγράμματα τα οποία πολλές φορές δεν τηρούν ούτε τις στοιχειώδεις  προδιαγραφές από πλευράς ακαδημαϊκής  ποιότητας. Ανέκυψε  επιπλέον ένα σοβαρό ζήτημα ισονομίας καθώς τα προγράμματα αυτά λόγω του κόστους τους είναι απρόσιτα για πολλούς συναδέλφους.

Παράλληλα λόγω των πολυάριθμων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και των ελλείψεων σε υποστηρικτικές δομές και εξειδικευμένο προσωπικό, γονείς και μαθητές αναγκάστηκαν επί σειρά ετών να στραφούν σε ένα άλλο κυνήγι, ψάχνοντας την απαραίτητη υποστήριξη εξωσχολικά και πληρώνοντας αδρά διάφορους αυτοαποκαλούμενους «ειδικούς». Προκειμένου να σταματήσει αφενός αυτό το κυνήγι και αφετέρου να οδηγηθούμε πράγματι σταδιακά σε μία ποιοτική, ανθρώπινη  και δίκαιη εκπαίδευση, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές χρειάζεται να συνοδευθούν από στελέχωση των δομών με ικανό αριθμό ικανών ατόμων και από δράσεις προσεχτικά σχεδιασμένες ανταποκρινόμενες στις πραγματικές ανάγκες εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Ο εκπαιδευτικός κόσμος έχει όντως την ευθύνη να φροντίσει για «την καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την επίτευξη της αυτοεκπλήρωσης και συνολικά τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών».  Αυτό ορίζει όχι μόνο ο νόμος και οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας αλλά και τα ανθρώπινα ιδεώδη. Ο Πλάτωνας είπε κάποτε πως η παιδεία είναι για τον άνθρωπο ένας δεύτερος ήλιος. Κάτω από αυτό τον ήλιο αξίζουμε μια θέση όλοι, δάσκαλοι και μαθητές. Ως εκπαιδευτικοί περιμένουμε να δούμε πέρα από τις διαφοροποιήσεις στη διατύπωση του νόμου να υλοποιούνται αληθινές, ουσιαστικές και χρήσιμες  αλλαγές στο έργο των ΚΕΣΥ αλλά και των ΠΕΚΕΣ που θα μας βοηθήσουν να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας την ευθύνη που μας αναλογεί.

Πίνακας 1:Ομοιότητες και διαφοροποιήσεις στο έργο των ΚΕΔΔΥ και των ΚΕΣΥ

Με  βάση το Ν.3699/2008 τα ΚΕΔΔΥ είχαν τις εξής αρμοδιότητες: Με βάση το νέο νομοσχέδιο τα ΚΕΣΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ
Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευ­τικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕΔΔΥ συνεργάζονται με τις διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών. Τη διερεύνηση ατομικών ή/και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, η αξιολόγηση του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζει το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
-Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαι­δαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και με το ΕΕΠ, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕΔΔΥ ή στο σπίτι. Διατύπωση των βασικών αξόνων  των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.)…..
-Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήρι­ξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, σε συνεχή βάση στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων που οργανώνονται με ευθύνη του οικείου ΚΕΔΔΥ.

-Την πρόταση για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης όπου απαιτείται.

 

……καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλέπονται στο άρθρο 10, όπου λειτουργούν, προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην επίτευξη της αυτοεκπλήρωσης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας.
Την εισήγηση για την κατάταξη, εγγραφή και φοί­τηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευ­τικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ, καθώς και την παρακο­λούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβού­λους ΕΑΕ, τους αρμόδιους κατά περίπτωση σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, τους συμβούλους ΕΕΠ, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, το εκπαι­δευτικό προσωπικό που έχει την ευθύνη εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και με το ΕΕΠ που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ΕΑΕ. Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο,

 

Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοη­θημάτων και τεχνικών οργάνων τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και συνταγή, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης. Εισήγηση για την παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας σε μαθητές
Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γρα­πτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετά­σεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτός των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότε­ρα για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που εξετάζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης εισηγείται τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των κωφών, βαρήκοων, τυφλών, με χαμηλή όραση και αυτι­στικών μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους της σχολικής αξιολόγησής τους εκτός εξετάσεων. Εισήγηση για την αντικατάσταση γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

 

Την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιο­χής αρμοδιότητάς τους για την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη τομέων στα Επαγγελματικά Γυμνάσια, στα Επαγγελματικά Λύκεια και στην Επαγγελματική Σχολή και τμημάτων ειδικοτήτων, τη στελέχωσή τους και την αύξηση ή μείωση των θέσεων. Εισήγηση σε ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, υποβιβασμό, μετατροπή, συγχώνευση και μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων, των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε..

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Τη σύνταξη εκθέσεων – προτάσεων για τις ενδεχό­μενες κτηριακές ή/και υλικοτεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις ΣΜΕΑΕ και στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, ο οποίος έχει και την ευθύνη υλοποίησής τους με τη συνεργασία των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Δεν προβλέπεται
Δεν προβλεπόταν Εισήγηση για

-την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση,

-την προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής

.
Δεν προβλεπόταν -Η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης.

-Η διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και η διερεύνηση των αντίστοιχων αναγκών, σε ατομικό επίπεδο, για τους μαθητές των Β΄ και  Γ΄ τάξεων του Λυκείου.

 

 

 

Δεν προβλεπόταν

Σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού:

Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό:

i) Στους μαθητές, καθώς και στους γονείς ή κηδεμόνες τους:

i.α) Σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. ευθύνης τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας.

i.β) Σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν στη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, στην υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, στην ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και στην εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή.

ii) Στους εκπαιδευτικούς, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

γγ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης.

δδ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, οργάνωσης της μελέτης και συνεργασίας με τη σχολική μονάδα.

γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.:

αα) Η υποστήριξη ως προς την ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, την πρόληψη της σχολικής διαρροής και τη δημιουργία μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών.

ββ) Η υποστήριξη ως προς τη διατύπωση προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και ως προς το σχεδιασμό ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

γγ) Ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή λοιπών επιστημονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας.

δδ) Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

εε) Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. με την οικογένεια και  τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

δ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης:

αα) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σε σχέση με καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

ββ) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σχετικά με προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας, συμβουλευτικής και προσανατολισμού, καθώς και μεταβολών σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος.

γγ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Α., προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

δδ) Η ανάπτυξη και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και κηδεμόνες και την ευρύτερη κοινότητα για όλα τα παραπάνω ζητήματα.

εε) Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής.

ε) Σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου:

η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, τις οικογένειες, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

 

Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Τμήμα ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με βάση την οποία πραγμα­τοποιείται, ανά έτος, αξιολόγηση του έργου τους από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητές τους υπό το συντονισμό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν.

Οι εκθέσεις του συλλογικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής ανατροφοδοτικής αποτίμησης υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρούνται, με ευθύνη του Προϊσταμένου, στο πληροφοριακό σύστημα myschool, σε ειδικά διαμορφωμένα πεδία για το σκοπό αυτό.