Όσα αναφέρθηκαν αναφορικά με τους – Αριθμοί των μόνιμων διορισμών και των προσλήψεων αναπληρωτών

Όσα παρέθεσε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή σε απαντητικά έγγραφα που απέστειλε στη Βουλή στα πλαίσια Ερωτήσεων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Βουλευτών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει εντατική προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, προκειμένου να αποκατασταθεί η χρόνια στρέβλωση του θεσμού του αναπληρωτή και να επιτευχθεί σταδιακά καθεστώς αναπλήρωσης που θα εστιάζει στις πραγματικά έκτακτες ανάγκες.

Αναφορικά με τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, τα τελευταία τρία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ 5.929 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) (4.489 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 1440 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού-ΕΕΠ και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού-ΕΒΠ Ειδικής Αγωγής), καθώς και 18.908 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που διενεργήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια ανέρχεται σε 24.837.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 47.167 προσλήψεις στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, έχουν προσληφθεί 24.674 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, 14.431 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 8.062 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΕΕΠ-ΕΒΠ). Στους κλάδους ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ11.01 Φυσικής Αγωγής Ειδική Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 1.659 προσλήψεις, εκ των οποίων 1.038 στην Α/θμια και 621 στη Β/θμια Εκπαίδευση. Στον κλάδο Νηπιαγωγών-ΠΕ60 έχουν πραγματοποιηθεί 5.689 προσλήψεις αναπληρωτών.