Μέσα από ανακοίνωση του , τονίζεται η ανάγκη για κάλυψη των οργανικών κενών στην Εκπαίδευση, ενώ αναφέρεται πως πρέπει να μπει ένα τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς των «μόνιμων» αναπληρωτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο σύλλογός μας έχει ως κύριο σκοπό την συνδικαλιστική εκπροσώπηση όλων των εκφάνσεων των αθλητικών επιστημόνων και μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπληρωματικά και πιο εξειδικευμένα από τις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, όπως είναι η Δ.Ο.Ε. και η Ο.Λ.Μ.Ε..Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας καταστήσουμε γνωστά τα κάτωθι:

Σχετικά με το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με ημερομηνία 25/1/2023 και αριθμό πρωτοκόλλου 8522/Δ1, με το οποίο ζητείται από τη Διεύθυνσή σας να εισηγηθεί τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων των ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα θέλαμε να ζητήσουμε να λάβετε υπόψη σας τις ανάγκες σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 που προκύπτουν σύμφωνα με το υφιστάμενο ωρολόγιο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και σύμφωνα με το διευρυμένο πρόγραμμα λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων αρμοδιότητάς σας.

Κύριε Διευθυντά.

Από τα 2.500 ολοήμερα σχολεία διευρυμένου ωραρίου (έως 17:30, και πρωινής ζώνης από τις 7:00) που λειτουργούν ήδη από τη φετινή χρονιά, όπως έχει δηλώσει η κ. Υπουργός, αρκετά ανήκουν στη Διεύθυνσή σας. Για την άρτια εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση και υγεία των μαθητών, νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπολογίσετε, ει δυνατόν, χορήγηση επιπρόσθετης οργανικής θέσης στην ειδικότητά μας, εφόσον αξιοποιείται συγκεκριμένος εκπαιδευτικός θεωρώντας ότι διδάσκεται τουλάχιστον 1 ώρα Φυσικής Αγωγής ανά Τμήμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ολοήμερου διευρυμένου ωραρίου.

Σας παρακαλούμε επίσης στους υπολογισμούς σας, να εκτιμήσετε τις διδακτικές ώρες που αναλογούν στην ειδικότητά μας από την ανάθεση των εργαστηρίων δεξιοτήτων σε κάποια τρίμηνα, ειδικά όταν η θεματολογία αφορά στην κίνηση, την ανατομία ανθρώπινου σώματος, τη σεξουαλική αγωγή, τη συμβουλευτική υγείας & υγιεινού τρόπου ζωής, της διατροφής της δια βίου άσκησης, όπου δικαιωματικά και κατά προτεραιότητα θα πρέπει να διδάσκονται από εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής ΠΕ11.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘ, μόνο κατά τη φετινή σχολική χρονιά από τις 1.568 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 μέχρι τώρα, οι 980 προσλήφθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αναντίρρητα, οι περισσότεροι από αυτούς ΔΕΝ αναπληρώνουν προσωρινές ανάγκες (αναρρωτικές άδειες & εγκυμοσύνης), αλλά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ελλιπούς στελέχωσης, ακόμα και των υφιστάμενων οργανικών θέσεων!

Ως κλάδος που πρώτος εισήχθη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η σημασία του έργου του διαχρονικά έχει γίνει αποδεκτή, εισηγούμαστε τη σύσταση επιπρόσθετων οργανικών θέσεων στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία, όπως ακριβώς γίνεται με άλλες ειδικότητες, όπως των ξένων γλωσσών (Γαλλικά ΠΕ05 & Γερμανικά ΠΕ07), με τη σύσταση οργανικής θέσης όχι απαραίτητα ανά σχολείο, αλλά ανά ομάδα σχολείων.

Εισηγούμαστε ακόμα, την καθιέρωση εκπαιδευτικού ΕΑΕ ΠΕ11 ως «παράλληλη στήριξη» στη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε μαθητές που ήδη διαθέτουν τέτοια υποστήριξη.
Στην περίπτωση που στη Διεύθυνσή σας έχετε κάποιον συνάδελφο της ειδικότητάς μας (από τους 36) που αποσπάται τα τελευταία 5 χρόνια διαδοχικά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή κάποιον εκπαιδευτικό συνάδελφο της ειδικότητάς μας (από τους 232) που αποσπάται στις Ομοσπονδίες Αθλημάτων για περισσότερο από 5 χρόνια διαδοχικά, να προτείνετε τη δημιουργία νέας οργανικής θέσης στα σχολεία υπηρέτησής τους, με τη σχετική υποσημείωση.

Ταυτόχρονα, ζητούμε την κάλυψη των χιλιάδων κενών της Δημόσιας Εκπαίδευσης με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, ώστε να μπει ένα τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς των «μονίμων» αναπληρωτών/τριών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς το συμφέρον της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και το συμφέρον των μαθητών σας και των γονέων τους.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.