Τον δικό τους προβληματισμό για την , θέτουν εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως η ένταξη της Φυσικής Αγωγής στα Νηπιαγωγεία, κρίνεται πιο επιτακτική ανάγκη σήμερα, από ποτέ, ενώ θεωρούν πως θα μπορέσει να φέρει μόνο οφέλη για τα παιδιά.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Η Φυσική Αγωγή στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο αποβλέπει στο να βοηθάει τα παιδιά να αγαπήσουν το δραστήριο παιχνίδι, να αποκτήσουν μια πλατιά κινητική βάση εμπειριών, να μάθουν κανόνες και να αναπτύξουν συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν αρμονικά στη σχολική ζωή. Η ανάπτυξη της αγάπης για την κίνηση, η διασκέδαση από το παιχνίδι, η εδραίωση σταθερών ρουτινών, η ανάπτυξηδεξιοτήτων επικοινωνίας και η συνεργασία είναι το ζητούμενο από τη συμμετοχή του παιδιού στις κινητικές δραστηριότητες σ’ αυτή την ηλικία. Η επιτυχία αυτών των στόχων, εγγυάται σε μεγάλο βαθμό την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες». (Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Νηπιαγωγείου 2021 2ο-Μέρος σελ. 227-228).

 

Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα, που περιγράφει τα Στάδια κινητικής εξέλιξηςκατά Gallahue (1998), στην ηλικία 2-7 ετών, θα πρέπει να έχουν κατακτηθεί οι θεμελιώδεις – βασικές κινήσεις. «Η παρέλευση των κρίσιμων περιόδων χωρίς την αναστολή των αντανακλαστικών και την εμφάνιση των στοιχειωδών κινήσεων σημαίνει αναπτυξιακή καθυστέρηση». (Gallahue & Ozmun, 1998, Κουτσούκη, 1997). Σ’ αυτό το σημείο υπενθυμίζουμε το άρθρο 4 του Διεθνή Καταστατικού Χάρτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της UNESCO (1978) όπου διευκρινίζεται ότι: «Η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό». Σας ενημερώνουμε ότι ήδη από το μακρινό 1982 ο Υφυπουργός Παιδείας Πέτρος Μώραλης δήλωνε στη Βουλή ότι «Στην πρότασή σας ν’ αρχίζει η Φυσική Αγωγή από τη προσχολική ηλικία, τούτο ασφαλώς αποτελεί θεμέλιο της σωστής κατεύθυνσης, όχι μόνο για τη βιοκινητική ανάπτυξη του ατόμου, αλλά και για την καλλιέργεια υψηλού αθλητισμού». (Διδασκαλικό Βήμα Φύλλο 927 1982 σελ. 10).

Εξάλλου, σχετικά πρόσφατα(2/2020) η νυν Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως Νίκη, δήλωνε σε γνωστή πρωινή εκπομπή πανελλαδικής εμβέλειας και υψηλής τηλεθέασης ότι :

«Μέλημά μας είναι να επενδύσουμε στο διετές υποχρεωτικό Νηπιαγωγείο με Αγγλικά, Φυσική Αγωγή και με άλλα μαθήματα και να εμπλουτίσουμε το Πρόγραμμα Σπουδών στα Νηπιαγωγεία».

Στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τελικάυλοποιήθηκε μόνο η εισαγωγή των Αγγλικών. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κρίνεται πιο επιτακτική σήμερα παράποτέ, η ανάγκη της εισαγωγής της Φυσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο και της διδασκαλίας της αποκλειστικά από Πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής για την παροχή της γνώσης του ορθού τρόπου εκτέλεσης των κινητικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια της αγάπης για κίνηση δια βίου και την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων όλων των μελών της τάξης. Σας παρακαλούμε να γίνει το χρόνιο αυτό αίτημα, αποδεκτό στον πολιτικό φορέασας, η πραγματοποίηση του οποίου μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει τόσο στον μαθητικό πληθυσμό, όσο και στον κλάδο της Φυσικής Αγωγής με την εισαγωγή Καθηγητών ΦυσικήςΑγωγής στα Νηπιαγωγεία, όπως ακριβώς εισήχθησαν και οι Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας.