Σήμερα, Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023, , με μισθό που φτάνει και τις 36.000 ευρώ – Ποιές είναι οι ειδικότητες

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ μέσα από προκήρυξη του, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό τη «JA 02-2020:

Κοινή Δράση για Υποστήριξη των Κρατών – Μελών αναφορικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας», για την κάλυψη θέσεων ενός (1) Ψυχολόγου, ενός (1) Στελέχους Οικονομικής Διαχείρισης και ενός (1) Στελέχους Επικοινωνίας, όπως προβλέπονται στη συμφωνία επιδότησης του έργου. Παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τις βασικές πληροφορίες για τις τρεις (3) ανωτέρω θέσεις.

Οι τρεις ειδικότητες είναι:

  1. Ψυχολόγος
  2. Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης
  3. Στέλεχος Επικοινωνίας

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη