:Πώς θα καλυφθούν τα κενά του προηγούμενου έτους -Εισήγηση για τις οδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους

για το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 σάς διαβιβάζουμε σχετικά τα κάτωθι παραρτήματα: