Δείτε παρακάτω το έγγραφο για αιτήσεις εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. έως και την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

Στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης μπορούν να συμμετάσχουν:

• Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, που διορίστηκαν από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, (Α’ 102) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022.

• Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, που διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 αλλά εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό.