Όπως όλα δείχνουν, κατά του στρέφονται εκπαιδευτικοί και κόμματα λέγοντας πως οι ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας αποτελούν επικοινωνιακή και δημαγωγική πολιτική

Τονίζουν μεταξύ άλλων  ότι όταν τελικά μετά από χρόνια (3-4 χρόνια) εφαρμοστούν στα σχολεία, θα είναι πλέον ξεπερασμένα ενώ ταυτόχρονα θα έχουν ξοδευτεί τεράστια ποσά για την υλοποίηση τους.

Από την πλευρά της, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου τα «διαφημίζει» διαρκώς λέγοντας ότι η σχετική διαδικασία προχωρά χωρίς όμως να κάνει και τον σχετικό χρονικό προσδιορισμό. Πότε δηλαδή τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων μεταξύ τουλάχιστον τριών διαφορετικών προτάσεων, αλλά και πρόσβαση σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, όπως έχει εξαγγείλει η υπουργός Παιδείας.

«Για πολλοστή φορά η κ. Κεραμέως εξαγγέλλει το πολλαπλό σχολικό βιβλίο, που έχει εξαγγελθεί αρκετές φορές από τις προγραμματικές δηλώσεις της μέχρι σήμερα. Πρόκειται για επικοινωνιακή και δημαγωγική πολιτική, αφού το θέμα δεν έχει προχωρήσει», αναφέρει σε δήλωσή του, ο τομέας Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής και τονίζει: «Ο όλος σχεδιασμός έχει ουσιαστικά αποτύχει. Με τους ρυθμούς αυτούς, η όποια υλοποίηση του στόχου δεν μπορεί να γίνει πριν τη σχολική χρονιά 2025-2026! Σπαταλιούνται πόροι της Ε.Ε. σε επιτροπές επί επιτροπών, χωρίς κανένα αντίκρισμα για τη σχολική πραγματικότητα. Η ανικανότητα της κ. Κεραμέως διαφαίνεται και στο παράλληλα διαφημιζόμενο ψηφιακό σχολικό βιβλίο, όπου και εδώ δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα».

Τι λένε οι εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, τo «πολλαπλό βιβλίο» προορίζεται για όλες τις τάξεις του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου και στην πραγματικότητα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία ως προς την υλοποίηση του και για αυτό υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια έως ότου γίνει πραγματικότητα. Όταν εφαρμοστεί στα σχολεία θα είναι πλέον ξεπερασμένος θεσμός, υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί. Με δεδομένο ότι η ιδέα για το πολλαπλό βιβλίο είναι πολύ παλιά και έχει συζητηθεί αμέτρητες φορές κατά το παρελθόν οι δάσκαλοι και καθηγητές λένε ότι όταν πλέον θα υλοποιηθεί θα είναι μάλλον ξεπερασμένο καθώς πλέον με την εξέλιξη του διαδικτύου, και την εξοικείωση των παιδιών με την τεχνολογία το «Πολλαπλό Βιβλίο» δεν θα δίνει απάντηση στα εκπαιδευτικά αιτήματα των καιρών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε υλοποίηση του Πολλαπλού Βιβλίου, υπεγράφη από τις ηγεσίες των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο από το οποίο επιθυμούν να διδάξουν στην τάξη, ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (ΜΔΒ), ενώ ταυτόχρονα όλα τα εγκεκριμένα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, προκειμένου οι μαθητές μας να μπορούν να συνδυάσουν πηγές και να καλλιεργήσουν με τον τρόπο αυτό περαιτέρω την κριτική τους σκέψη. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η σταδιακή απομάκρυνση από την αποστήθιση, μέσα από περισσότερα του ενός βιβλία ανά γνωστικό αντικείμενο, καθώς και ο εμπλουτισμός των διαθέσιμων διδακτικών εργαλείων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μπορούν να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους με το κατάλληλο διδακτικό βιβλίο. Με την ΚΥΑ συγκροτείται Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων, καθορίζονται το έργο της Επιτροπής Κοστολόγησης, η μεθοδολογία κοστολόγησης διδακτικού πακέτου και υπολογισμού αποζημιώσεων των νόμιμων δικαιούχων καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης. Επόμενα βήματα στη διαδικασία υλοποίησης της μεταρρύθμισης είναι η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διαδικασία συγγραφής, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών προσώπων, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις νομικών προσώπων, και η αξιολόγηση των βιβλίων προς ένταξη στο ΜΔΒ από επιστημονικές επιτροπές ανά γνωστικό αντικείμενο, με κριτήρια ποιότητας και χαρακτηριστικά επιστημονικής και παιδαγωγικής καταλληλότητας.