στα : Πότε πρέπει οι μαθητές να δηλώσουν edupass και να τυπώσουν σχολική κάρτα

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) από 4/4/2022 διενεργείται μία (1) φορά πριν από την Τρίτη κάθε σχολικής εβδομάδας και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη μετά από διακοπές εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.

Το αποτέλεσμα το δηλώνετε στην πλατφόρμα edupass και τυπώνετε τη σχολική κάρτα την οποια οι μαθητές επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο που γίνεται στο σχολείο.

Αυτό σημαίνει ότι την Πέμπτη 7/4/2022 (και κάθε Πέμπτη) οι μαθητές δεν θα πραγματοποιήσουν self test και ότι μετά τις διακοπές του Πάσχα την πρώτη μερα προσέλευσης στο σχολείο οι μαθητές θα πρέπει να έχουν διενεργείσει το self test 24 ώρες πριν την προσέλευση τους στο .