Λάβαμε και δημοσιεύουμε, Ανακοίνωση του αιρετού του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής κου Δ.Αρβανίτη σχετικά με την ΥΑ για τα κριτήρια .

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

Αρβανίτης Δημήτρης-ΠΕ29-Εργοθεραπευτής, Αιρετός ΠΥΣΕΕΠ Αττικής

 

 

 

Αθήνα 20-4-2017

 

 

 

Δημοσιεύθηκε όπως προβλεπόταν η ΥΑ 64055/Δ3 (ΦΕΚ 1326/19-4-2017) που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια πρόσληψης των αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το προσεχές σχολικό έτος 2017-18. Ο χρόνος δημοσίευσης αποτελεί ήδη καλό οιωνό για τον χρόνο πρόσληψης των συναδέλφων και οι ελπίδες για στελέχωση των δομών ΕΑΕ με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι βάσιμες.

 

 

 

Από την προσεκτική ανάγνωση της απόφασης έχω κατ αρχήν να παρατηρήσω τα εξής:

 

1. Υπάρχουν αλλαγές στα κριτήρια μοριοδότησης και όσον αφορά την προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ (0,25 από 0,20) και στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια.

 

Αν μελετήσει κανείς τις αλλαγές ίσως διαπιστώσει μία προσπάθεια ισοσκέλισης της όποιας παροχής σε κοινωνικά με αντίστοιχη αύξηση στην μοριοδότηση της προϋπηρεσίας, χωρίς αυτό να καλύπτει βέβαια όλες τις περιπτώσεις. Το θέμα των κοινωνικών κριτηρίων δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με την αντικειμενικότητα και ευαισθησία που θα έπρεπε και γι αυτούς που επωφελούνται και για όσους αναγκαστικά το υφίστανται.

 

2. Δεν υπάρχει σοβαρή κατά τη γνώμη μου αλλαγή στην μοριοδότηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων, πλην της μοριοδότησης της βαθμολογίας πτυχίου για τους ΕΒΠ, η οποία ξεκινά από το 10 και πάνω, για όλους. Έτσι σίγουρα ευνοούνται όσοι έχουν μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

 

Ακόμη διατηρείται η μη μοριοδότηση των σεμιναρίων 400 ωρών, κατά τη γνώμη μου σωστά, αφού το κυνήγι των μορίων δεν έχει τέλος και οδηγεί σε εμπορευματοποίηση. Θα ήταν καλό να γίνει εκτενής συζήτηση για το θέμα με στόχο την παροχή της κατάλληλης επιμόρφωσης στο προσωπικό της ΕΑΕ χωρίς οικονομική αιμορραγία.

 

3. Δεν υπάρχουν αλλαγές στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, διατηρούμενης της παιδαγωγικής επάρκειας μόνο για τους αποφοίτους ΤΕΙ, παρ όλο που πλέον υπάρχει ακαδημαϊκή ισοτιμία Πανεπιστημίων και ΤΕΙ υπό τον όρο ΑΕΙ.

 

Όπου υπάρχει, απαιτείται και η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ακόμη και στις περιπτώσεις που το βασικό πτυχίο μπορεί να αντικαθίσταται από μεταπτυχιακό τίτλο.

 

Εδώ βέβαια πρέπει να παρατηρήσω ότι χρειάζεται να υπάρξει παρέμβαση των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων των ειδικοτήτων – επαγγελμάτων για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ορισμένων κλάδων. Η δημιουργία ΝΠΔΔ (όπως ήδη λειτουργούν για τους Φ/Θ και Σχ. Νοσ. αλλά και για τους Ε/Θ εσχάτως) φαίνεται ότι μπορεί να διασφαλίσει την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αρκεί βέβαια να εφαρμόζονται οι νόμοι ελληνικοί και ευρωπαϊκοί που αποκλείουν τη δημιουργία κλειστών επαγγελμάτων.

 

4. Όσον αφορά την μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή, ενώ αυτή θα εξαρτάται και φέτος από την αναγνώριση της συνάφειας ως προς τον κλάδο ή ως προς την ειδική αγωγή, από την αρμόδια επιτροπή του ΙΕΠ. Ακόμη και όσοι δεν έτυχαν θετικής γνώμης, όπως μας ενημέρωσε ο Δ/ντής ΕΑΕ στην τελευταία συνάντηση, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά τους (και ενδεχομένως νέα στοιχεία). Ήδη η επιτροπή, της οποίας τυγχάνω αναπληρωματικό μέλος, πρόκειται να συνεδριάσει για την έναρξη της διαδικασίας.

 

Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι όλα τα μέχρι σήμερα μεταπτυχιακά θα εξετασθούν με τα παλαιά κριτήρια (50+%) πιστωτικές μονάδες σε μαθήματα του κλάδου ή της ΕΑΕ, για αναγνώριση συνάφειας αντίστοιχα στον κλάδο ή στην ΕΑ). Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπ όψη το καθηκοντολόγιο του ΕΕΠ-ΕΒΠ και τη σχετική νομοθεσία για την ΕΑΕ, όπως και τα προγράμματα σπουδών των σχολών. Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά στην ειδική αγωγή δεν γνωρίζω αν υπάρχει περίπτωση να προλάβουν να καταθέσουν κάποιοι νέα (οπότε θα εξετασθούν με βάση τα κριτήρια της 11 Μάρτη του 2016). Πάντως όσοι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δεν υποβληθούν εκ νέου για εξέταση θα ισχύει η απόφαση της επιτροπής. Και για τους τίτλους στην Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία ισχύει ότι και πέρυσι.

 

Τα νέα κριτήρια για εξέταση συνάφειας τίτλων ΕΕΠ δεν έχουν αναδρομική ισχύ, ισχύουν δηλ. για μεταπτυχιακά που η φοίτηση άρχισε από 19-1-2017 και μετά. Άρα δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή τη φετινή τουλάχιστον χρονιά. Βέβαια κατά τη γνώμη μου θα ήταν καλό όσοι συνάδελφοι ξεκίνησαν ή πρόκειται να ξεκινήσουν φέτος μεταπτυχιακό, να λάβουν υπ όψη τα νέα κριτήρια και ιδιαίτερα να φροντίσουν το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών να είναι προσαρμόσιμο κατά το δυνατόν περιλαμβάνοντας σε μεγάλο ποσοστό μαθήματα του κλάδου τους.

 

5. Η εσπευσμένη έναρξη της διαδικασίας των προσλήψεων, αναγκαία και επιθυμητή βέβαια, υπαγορεύθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο το . Έτσι δικαιώνονται οι προσπάθειες όσων πέρυσι υπεραμύνονταν της νέας διαδικασίας παρ όλο που είχε τις παρενέργειές της. Είναι ανάγκη βέβαια να επιλυθούν ζητήματα που αφορούν την παροχή των απαιτούμενων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από τις ΔΕ και ασφαλιστικών εισφορών από τα ταμεία. Οι δε ΠΔΕ θα πρέπει να ενισχυθούν με το απαραίτητο προσωπικό για να αντιμετωπισθεί με επιτυχία ο όγκος δουλειάς. Ακόμη θεωρώ άδικο για όσους περατώνουν μεταπτυχιακά ή προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας, να μη προλάβουν να τα καταθέσουν για λίγες ημέρες και ίσως θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στην εγκύκλιο.

 

Αλλά και η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στον κλάδο, χωρίς την προϋπόθεση να έχει παρασχεθεί σε ΑμΕΑ, επίσης φαίνεται να είναι αποτέλεσμα προτάσεων του ΑΣΕΠ, που αντιμετώπισε – όπως βέβαια συνέβαινε και στα ΠΥΣΕΕΠ- αρκετές δυσκολίες για την εξέταση της ισχύος της προϋπόθεσης αυτής.

 

6. Μία σημαντική παράλειψη στην ΥΑ αυτή κατά τη γνώμη μου είναι η μη ρύθμιση του θέματος της εξέτασης των ενστάσεων σχετικά με τη συνάφεια. Αναμένουμε λοιπόν από το ΑΣΕΠ να ορίσει επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες, που να είναι σε θέση σε δεύτερο βαθμό πλέον να εξετάσουν τις σχετικές ενστάσεις των ενδιαφερόμενων συναδέλφων. Το έργο της επιτροπής του ΙΕΠ σταματά κατά τη γνώμη μου, σε κάθε περίπτωση στην αρχική εξέταση των αιτήσεων των συναδέλφων και στους προσωρινούς πίνακες.

 

7. Μία ακόμη παράλειψη κατά τη γνώμη μου είναι η μη πρόβλεψη της υποχρέωσης των ΠΔΕ να αναρτούν μετά από σχετική γνωμοδότηση των ΠΥΣΕΕΠ τους πίνακες των λειτουργικών κενών σε κάθε ειδικότητα (πρόταση που κατατέθηκε από το ΠΥΣΕΕΠ Αττικής). Αυτό πρέπει να γίνεται νωρίς, πριν την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων και να συνοδεύεται από την ανακοίνωση του αριθμού των πιστώσεων, οι οποίες είναι ανάγκη να διατίθενται σε μία φάση, ώστε να μη καταστρατηγείται η κατάταξη των συναδέλφων στους πίνακες.

 

8. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια την ανάγκη για την θεσμοθέτηση άμεσα και πάντως πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς του καθηκοντολόγιου των ΕΒΠ και των Σχ. Νοσηλευτών στην Γενική , όπως και την υλοποίηση της υπόσχεσης για υπηρεσιακή αναβάθμιση του κλάδου του ΕΒΠ με μετονομασία σε ΕΒΕΠ και κατάταξη στην κατηγορία ΤΕ.

 

9. Τέλος πρέπει να συνεχίσουμε να απαιτούμε το άμεσο προχώρημα της διαδικασίας της κατάρτισης επιτέλους των ενιαίων πινάκων για το ΕΕΠ-ΕΒΠ (με ένταξη στον ΟΠΣΥΔ). Αυτό κατά τη γνώμη μου αποτελεί προϋπόθεση ώστε να επωφεληθεί και ο κλάδος μας από όποιον αριθμό μόνιμων διορισμών, για τους οποίους πρέπει να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί, όσοι εργαζόμαστε στην εκπαίδευση.

 

 

 

Με τιμή

 

Δ. Αρβανίτης