IPAIDEIA.GR

Θέσεις των Καθηγητών των Πολυτεχνικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) αναφορικά με τα νέα δεδομένα του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ για ομοσπονδιοποίηση του ΠΔΜ με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θέσεις των Καθηγητών των Πολυτεχνικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) αναφορικά με τα νέα δεδομένα του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ για ομοσπονδιοποίηση του ΠΔΜ με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ)
Κοζάνη 31-3-2013
Οι Καθηγητές των Πολυτεχνικών Τμημάτων ομόφωνα διατρανώνουμε την καθολική αγανάκτηση και κάθετη αντίθεσή μας στην πρόταση ομοσπονδιοποίησης του ΠΔΜ με το ΤΕΙΔΜ. Δυστυχώς με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι αποφάσεις που αφορούν τα όνειρα και τους κόπους των φοιτητών μας και των γονέων τους καθώς και τη δική μας ακαδημαϊκή προοπτική και αξιοπρέπεια, παίρνονται ή αλλάζουν αυθαίρετα εν μία νυκτί χωρίς να έχει ζητηθεί καν η άποψη και χωρίς να

έχει ενημερωθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα. Έτσι αφού τα Πολυτεχνικά Τμήματα της Κοζάνης αρχικά επρόκειτο ναενταχθούν στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, με βάση το τελικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ και το επίσημοΜηχανογραφικό δελτίο του 2013, τελικά εντελώς αιφνιδιαστικά και μετά την εκπνοή τηςδιαβούλευσης, προτείνεται τα τμήματα αυτά να ενταχθούν σε ένα νέας μορφής πειραματικόμόρφωμα αποκαλούμενο «Συνομοσπονδιακό ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» που θα αποτελείται από τοΠανεπιστήμιο και το ΤΕΙ ΔυτικήςΜακεδονίας.

Η απογοήτευση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε ότι πριν ακριβώς δύο χρόνια, όταν η ίδια «προοπτική» είχε τεθεί ως η μόνη βιώσιμη λύση διατήρησης του Πανεπιστημίου από την τότε διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή, είχε οδηγήσει σε μεγάλη αναστάτωση, δυσλειτουργία, συνεχείς καταλήψεις και εμφανίστηκαν οι πρώτες αρνήσεις ανάληψης καθηκόντων από νεοδιοριζόμενα μέλη
ΔΕΠ. Ευτυχώς μέσω έντονων αντιδράσεων από φοιτητές και διδάσκοντες, η «φαεινή» αυτή ιδέααποσύρθηκε. Τελικά όπως αποδεικνύεται όχι μόνο δεν εγκαταλείφθηκε αλλά την κατάλληλη στιγμή ανασύρθηκε ως η «ιδανικότερη» λύση.
Η τροποποίηση του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ και η προτεινόμενη ένταξη του ΠΔΜ σε μια Συνομοσπονδία με το ΤΕΙ, δεν επηρεάζει τα τμήματα του ΠΔΜ στο σύνολό τους αλλά μόνο τα δύο Πολυτεχνικά τμήματα της Κοζάνης, τα οποία – λόγω έλλειψης προσωπικού και υποδομών – αδυνατούν να καλύψουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχει 14 μέλη ΔΕΠ ενώ
το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει μόλις 5. Ο μόνος τρόπος ναεπιβιώσουν τα δύο τμήματα αυτά, με προοπτική ανάπτυξης, είναι η ένταξή τους σε μια Πολυτεχνική Σχολή η οποία μπορεί να τα υποστηρίξει με διδακτικό προσωπικό, με τεχνικές και άλλες υπηρεσίες καθώς και με εργαστηριακό εξοπλισμό για κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με προηγούμενες τοποθετήσεις του Υπουργού Παιδείας, δεν κρίνεται σκόπιμη ούτε δυνατή η ανάπτυξη
μιας νέας Πολυτεχνικής Σχολής στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό θεωρήσαμε ότι το αρχικό Σχέδιο ΑΘΗΝΑ, με την προτεινόμενη ένταξη στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ αλλά ταυτόχρονα παραμονή τους στην Κοζάνη, έδινε μια προοπτική στα τμήματά μας.
Η συνομοσπονδία με το ΤΕΙ δεν θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Πολυτεχνικών τμημάτων της Κοζάνης στον εκπαιδευτικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό τους ρόλο αλλά άλλες, μη ακαδημαϊκές σκοπιμότητες. Πρόκειται για ένα πείραμα που προτείνεται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία λόγω των πιέσεων από παράγοντες της περιοχής με στόχο την παραμονή του ΠΔΜ ως ίδρυμα με κάθε κόστος. Το πείραμα αυτό θα οδηγήσει μαθηματικά στην
απαξίωση και υποβάθμιση των Πολυτεχνικών τμημάτων, τα οποία έχουν εργαστεί σκληρά για να κατακτήσουν την αναγνώριση που έχουν σήμερα, και στην ουσία θυσιάζονται για τη δήθεν«σωτηρία» του πανεπιστημίου. Φαίνεται ότι για ακόμη μία φορά αντί να παρθούν και ναεφαρμοσθούν αποφάσεις οι οποίες – αν και δύσκολες – θα βοηθούσαν στην αναδιάρθρωση καιεξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, το Υπουργείουποκύπτει σε τοπικές πιέσεις και μικροπολιτικές σκοπιμότητες αδιαφορώντας τελείως για τηνακαδημαϊκή ποιότητα.
Η ομοσπονδιοποίηση δεν θα έχει μακροπρόθεσμα θετικό αποτέλεσμα ούτε για την ΠεριφέρειαΔυτικής Μακεδονίας. Μπορεί βραχυπρόθεσμα να φαίνεται ότι συμφέρει την Περιφέρεια έναμεγάλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ονομάζεται κατ’ ευφημισμόν “Πανεπιστήμιο”, αλλά μακροπρόθεσμα το πείραμα θα οδηγήσει σε ένα υποβαθμισμένο περιφερειακό Πανεπιστήμιο με αντίστοιχες συνέπειες στην ελκυστικότητα, στην ποιότητα και στον αναπτυξιακό του ρόλο.
Συμπερασματικά θα θέλαμε να τονίσουμε ως μέλη ΔΕΠ ότι:
  • ·θέλουμε ένα ισχυρό και αυτοδύναμο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αλλά μεπροοπτικές ανάπτυξης, και χωρίς καμία ομοσπονδιοποίηση με το ΤΕΙΔΜ, η οποία θα το οδηγήσει σε άμεση υποβάθμιση. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό στη σημερινή οικονομική συγκυρία τότε επιμένουμε στην παραμονή των Τμημάτων στην Κοζάνη υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, δηλαδή εμμένουμε στηναρχική διατύπωση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ. Με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και βιομηχανίας, η παραπάνω αξιοποίηση των πολυτεχνικών τμημάτων θα προσέφερε σημαντικές προοπτικές αναβάθμισης, εξωστρέφειας και ελκυστικότητας που θα τα οδηγούσε σε ένα θύλακα διεθνούς αριστείας.
  • Η ευθύνη μας απέναντι στους γονείς και τους φοιτητές μας για ποιοτικές σπουδές και αναβαθμισμένα πτυχία είναι βαριά και αδιαπραγμάτευτη ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης. Αν η Πολιτεία αποφασίσει την ομοσπονδιοποίηση του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙΔΜ, με κανένα τρόπο δεν θέλουμε να γίνουμε συνένοχοι και ζητούμε από το Υπουργείο να επιτρέψει τη μετακίνηση των υπαρχόντων φοιτητών μας σε αντίστοιχα τμήματα της χώρας.
Οι Καθηγητές των Πολυτεχνικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας