Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, μεταφέρει με ερώτηση του στη Βουλή, την έντονη δυσαρέσκεια μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του Νομού Πρέβεζας για την προμήθεια των βιβλίων .

Σύμφωνα και με την Επιστολή Διαμαρτυρίας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, που στάλθηκε στην Υπουργό Παιδείας, τα τελευταία διδακτικά έτη υπάρχει πρόβλημα με την παραγγελία των βιβλίων της δεύτερης ξένης γλώσσας για τους της Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού. Η ατέρμονη ανταλλαγή εγγράφων των αρμοδίων υπηρεσιών και ο γραφειοκρατικός λαβύρινθος δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει λύση στο πρόβλημα, αφού μέχρι και σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραγγελία των βιβλίων.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση του κ. Μπάρκα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι αν και το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι σε γνώση των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς έχει ασκηθεί Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση, ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα ετών, ώστε οι μαθητές της Πρέβεζας να μην βιώνουν την ανισοτιμία σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Ακόμα και αν τα δικαιολογητικά επιχορήγησης για τον Νομό Πρέβεζας είναι ελλιπή, όπως επικαλείται στην απάντησή του το Υπουργείο, είναι αρνητικό το γεγονός, ότι δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου για να λυθεί το πρόβλημα, όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένοι εκ της αποστολής τους.

Επειδή είναι υποχρέωση της κεντρικής διοίκησης, όταν η ίδια ανακαλύπτει, ή όταν της κοινοποιείται, κάποιο πρόβλημα σε μια περιφέρεια της αρμοδιότητάς της, να κινητοποιεί τις υπηρεσίες της, ο κ. Μπάρκας ερωτά την αρμόδια Υπουργό, αν προτίθεται να κινητοποιήσει τις κεντρικές υπηρεσίες του , ώστε σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες στον Νομό Πρέβεζας, να κινητοποιηθούν και σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές του Νομού, να λυθεί το πρόβλημα.

Αναλυτικά η ερώτηση

Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Νομού Πρέβεζας η ακατανόητη ραθυμία και κωλυσιεργία του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τη μη καταβολή των σχετικών κονδυλίων για την προμήθεια των βιβλίων της δεύτερης ξένης γλώσσας στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού. Η Πρέβεζα ίσως να είναι ο μοναδικός Νομός της χώρας που οι γονείς πληρώνουν για τα βιβλία σε βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σε σχετικό Κοινοβουλευτικό Έλεγχο που ασκήθηκε πρόσφατα, η απάντηση του Υπουργείου (Αρ. Πρωτοκόλλου 144392/Φ1, 11-11-2021), ανέφερε μεταξύ άλλων «… ότι μέχρι και για το σχολ. έτος 2020-21 οι σχολικές επιτροπές είτε δεν υπέβαλλαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αριθμ. 2/39549/0026/12-6-2015 (ΦΕΚ 1138/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην επιχορήγησή τους ή τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή (…). Για το τρέχον σχολικό έτος 2021-22 δεν έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά από καμία σχολική επιτροπή έως και σήμερα».

Ύστερα από προσπάθειες ετών, όταν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας (ενδεικτικά, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΔΑ: 9ΦΧΩ46ΜΤΛΗ- ΓΔΜ), εφαρμόζοντας τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες, η προμήθεια βιβλίων δεύτερης ξένης γλώσσας υλοποιείται ομαλά και τις σχετικές πληρωμές υλοποιεί ο εκάστοτε Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνο στον Νομό Πρέβεζας για χρόνια οι γονείς αναγκάζονται να πληρώνουν για αυτά τα βιβλία.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι αν και το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι σε γνώση των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς έχει ασκηθεί Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση, ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα ετών, ώστε οι μαθητές της Πρέβεζας να μην βιώνουν την ανισοτιμία σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Ακόμα και αν τα δικαιολογητικά για τον Νομό Πρέβεζας είναι ελλιπή, όπως επικαλείται στην απάντησή του το Υπουργείο, είναι αρνητικό το γεγονός, ότι δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου για να λυθεί το πρόβλημα, όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένοι εκ της αποστολής τους.

Επί χρόνια παρουσιάζεται το πρόβλημα, με τις Σχολικές Επιτροπές του Νομού Πρέβεζας, όπως προκύπτει από τις σχετικές αλληλογραφίες μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Βλέποντας όμως ότι το Υπουργείο δεν δίνει λύση, αδυνατούν να επανέρχονται κάθε χρόνο αφού δεν υπάρχει κάποια σχετική οδηγία από το Υπουργείο, που να τις κινητοποιηθεί, ή να ευαισθητοποιηθεί, με αποτέλεσμα ο Νομός Πρέβεζας ίσως είναι ο μοναδικός σε όλη τη χώρα, που οι γονείς πληρώνουν με δικά τους έξοδα τα βιβλία δεύτερης γλώσσας.

Επειδή, είναι χρέος της Πολιτείας η διασφάλιση ισότιμων προϋποθέσεων για όλους τους μαθητές,

Επειδή, είναι υποχρέωση της κεντρικής διοίκησης, όταν η ίδια ανακαλύπτει, ή όταν της κοινοποιείται, κάποιο πρόβλημα σε μια περιφέρεια της αρμοδιότητάς της, να κινητοποιεί τις υπηρεσίες της, ώστε σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες της να λύνεται το πρόβλημα στην κατεύθυνση διαμόρφωσης όρων ισοτιμίας στην παροχή υπηρεσιών για όλους τους χρήστες υπηρεσιών στο σύνολο της επικράτειας,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

– Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει, προκειμένου να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα που αναγκάζει γονείς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Πρέβεζας να πληρώνουν από την τσέπη τους για τα βιβλία δεύτερης ξένης γλώσσας των παιδιών τους;

-Θα κινητοποιήσει τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, στο οποίο προΐσταται, ώστε σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες στον Νομό Πρέβεζας, να κινητοποιηθούν και σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές του Νομού, να λυθεί το πρόβλημα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ