: Ποιοί εκπαιδευτικοί γλιτώνουν έως και 12 χρόνια, καθώς μπορούν να αποχωρήσουν από τα 55 και ποιούς συμφέρει να βγουν σε σύνταξη φέτος.

Οδηγός για τις συντάξεις

Σύμφωνα με την Ημερησία και τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο, οι θα πρέπει να υποβληθούν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα από την 1η Φεβρουαρίου έως την πρώτη εργάσιμη μετά το πρώτο 10ήμερο, δηλαδή από την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου του 2022 έως την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου.

Εντός του εν λόγω δεκαημέρου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υποβάλουν την παραίτησή τους.

Όσες παραιτήσεις υποβληθούν τότε θα θεωρηθούν ότι γίνονται αποδεκτές και θα οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης την 31η Αυγούστου 2022. Οι παραιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 11η Φεβρουαρίου για να οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης θα πρέπει να περάσουν από κρίση και έγκριση ΚΥΣΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, στην κατηγορία των προς εκπαιδευτικών ανήκουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα έως την 31/12/2021 και επιθυμούν να αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία στις 31/8/2022.

Δυνατότητα αποχώρησης αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 14.000 – 15.000 εκπαιδευτικοί.

Ποιοι εκπαιδευτικοί αποχωρούν φέτος

Με υποβολή αίτησης το Φεβρουάριο μπορούν να αποχωρήσουν οι που είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα και είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015, είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια μέχρι 31/8/2022.

Επιπρόσθετα, αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους έως τον Αύγουστο του 2022, καθώς θα επέλθει η αυτοδίκαιη απόλυση τους. Οσοι συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους από την 1/9/2022 κι έπειτα θα απολυθούν αυτοδίκαια τον Αύγουστο του 2023, δηλαδή, την επόμενη σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα μπορούν να αποχωρήσουν :

Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν προσληφθεί ή απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από την 31/12/1982 και πληρούσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ώστε να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας μέχρι την 18/8/2015.

Εκπαιδευτικοί μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2010 και το 50ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015 ή τα 50 ως την 31/12/2015 και το 55ο έτος της ηλικίας τους ως την 31/8/2022.

Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015.

Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015.

Εκπαιδευτικοί μητέρες 3 ή και περισσοτέρων τέκνων που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2010 οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015.

Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015.

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2016 αλλά και ηλικία 59 ετών ως την 31/8/2022.

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2017 αλλά και ηλικία 59 ετών και 6 μηνών ως την 31/8/2022.

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2018 αλλά και ηλικία 60 ετών ως την 31/8/2022.

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2019 αλλά και ηλικία 60 ετών και 6 μηνών ως την 31/8/2022.

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2020 αλλά και ηλικία 61 ετών ως την 31/8/2022.

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2021 αλλά και ηλικία 61 ετών και 6 μηνών ως την 31/8/2022.

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης μέχρι την 31/8/2020 αλλά και ηλικία 60 ετών και 3 μηνών ως την 31/8/2022.

Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι την 31/12/2012 και ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης έχουν συμπληρώσει το 55ο ή το 56ο ή το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2021 οι οποίοι μπορούν σήμερα να αποχωρήσουν με μειωμένη .

Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι την 31/12/2010 και μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με το ν. 3075/2002 στα 60 με πλήρη σύνταξη και μέχρι 31/8/2022 έχουν ηλικία το πολύ μέχρι 63 ετών και 6 μηνών (οι εν λόγω μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως όριο ηλικίας ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης).

«Με βάση την σχετική εγκύκλιο όσοι επιθυμούν να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από Τρίτη 1η Φεβρουαρίου έως Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου. Όσοι υποβάλλουν την σχετική αίτηση παραίτησης μπορούν να προβούν σε ανάκλησή αυτής εντός ενός μήνα (30 ημερών). Η υπαλληλική σχέση θα  λυθεί αυτοδίκαια στις 31 Αυγούστου.

Επομένως τελευταίος μήνας εργασίας και μισθοδοσίας είναι ο Αύγουστος του 2022 ενώ κανονικά συντάξιμος θα θεωρείται ο ως τότε διανυθείς χρόνος. Όσοι αποχωρήσουν θα μπορούν να λαμβάνουν μετά την 1/1/2022 την προσωρινή σύνταξη που θα ανέρχεται στο 50% των συντάξιμων αποδοχών του 2011 ενώ θα περιμένουν από 28 – 36 μήνες για την έκδοση οριστικής απόφασης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι συντάξεις εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα δεν ανήκουν στις κατηγορίες εκείνων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιστοποιημένους ιδιώτες μέσω ΕΦΚΑ», δηλώνει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και παρέλευσης προθεσμίας ενός μήνα για ανάκληση είναι οι εξής:

Ημερομηνία αίτησης παραίτησης Δικαίωμα ανάκλησης έως
Τρίτη 1-2-2022 Πέμπτη 3-3-2022
Τετάρτη 2-2-2022 Παρασκευή 4-3-2022
Πέμπτη 3-2-2022 Παρασκευή 4-3-2022
Παρασκευή 4-2-2022 Παρασκευή 4-3-2022
Δευτέρα 7-2-2022 Δευτέρα 7-3-2022
Τρίτη 8-2-2022 Τρίτη 8-3-2022
Τετάρτη 9-2-2022 Τετάρτη 9-3-2022
Πέμπτη 10-2-2022 Πέμπτη 10-3-2022

Ποιους συμφέρει η συνταξιοδότηση φέτος

«Οι συνθήκες που διανύουμε δεν είναι οι καλύτερες ώστε κάποιος να μπορεί να επιλέξει συγκεντρωμένος και με ηρεμία την έξοδο του στη σύνταξη σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν συμφέρει όλους τους εκπαιδευτικούς με θεμελιωμένο δικαίωμα η αποχώρηση στη . Είναι συγκεκριμένες οι κατηγορίες για τις οποίες η αποχώρηση μέσα στο 2022 είναι συμφέρουσα επιλογή σε σχέση με την παραμονή στην εργασία καθώς θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το οικονομικό σκέλος, η αναμονή ως την έκδοση της σύνταξης αλλά και η ποιότητα παροχής της εργασίας όπως επίσης και οι συνθήκες στην εκπαίδευση», επισημαίνει ο κ. Ρίζος και διευκρινίζει σε ποιες περιπτώσεις συμφέρει η συνταξιοδότηση:

Η συνταξιοδότηση με 35ετία. Συμφέρει να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρωμένα τα 35 και άνω έτη καθώς η σύνταξη για τους έχοντες συμπληρώσει 35ετία και πλησιάζουν τα 40 έτη ασφάλισης είναι αρκετά ικανοποιητική ειδικά μετά τις αλλαγές στους συντελεστές της ανταποδοτικής σύνταξης.

Η συνταξιοδότηση για τους εκπαιδευτικούς (άνδρες) με 3 και άνω τέκνα που μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά και να φτάσουν από 35 χρόνια και άνω. Η σύνταξη σε αυτές τις κατηγορίες σε συνδυασμό με την εξαγορά πλασματικών ετών που είναι ιδιαίτερα οικονομική μαζί με την προσαύξηση θα είναι αρκετά ικανοποιητική.

Η συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών με 30ετία και άνω ως όριζε ο ν. 3075/2002. Συμφέρει να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας που έχουν συμπληρωμένα από 33 και άνω έτη.

Πλασματικά έτη

Για όσους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις για εξαγορά πλασματικών ετών μέχρι και το 2016 θα πρέπει στις παραιτήσεις να συμπεριλάβουν τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εν λόγω αιτήσεις θα εξεταστούν στο σύνολό τους με βάση το παλαιό καθεστώς και συγκεκριμένα με κόστος 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών. Αν οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί μετά την 1/1/2017 τότε το κόστος θα είναι προσαυξημένο ανάλογα με το έτος υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση θα γίνει με παρακράτηση από τη σύνταξη όταν εκδοθεί η σχετική απόφαση σύνταξης. Συμφέρει σε κάθε περίπτωση εάν οι αιτήσεις έχουν γίνει πριν από την 31/12/2016 να γίνεται εξαγορά του ανώτατου αριθμού πλασματικών ετών καθώς όσο περισσότερα έτη έχει κάποιος τόσο μεγαλώνει ο συντελεστής αναπλήρωσης στην ανταποδοτική σύνταξη.

Προσωρινή Σύνταξη

Η προσωρινή σύνταξη που θα καταβληθεί στους αποχωρούντες εκπαιδευτικούς υπολογίζεται με το παλαιό καθεστώς καθώς δεν έχει ακόμη ανοίξει το σχετικό πλαίσιο ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στον ώστε να χορηγείται το 80% της σύνταξης. Έτσι η προκαταβολή της σύνταξης ισούται με το 50% των αποδοχών του 2011 ή με το 60% όταν είναι ο ασφαλισμένος τρίτεκνος ή πολύτεκνος. Από το ποσό αυτό αφαιρείται ο φόροςεισοδήματος και η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη. Η προσωρινή σύνταξη ξεκινά από τις 10 του επόμενου μήνα από το μήνα που το γραφείο εκπαίδευσης αποστέλλει τα σχετικά ηλεκτρονικά ΔΑΥΚ στο ΓΛΚ.

Παραδείγματα

Εκπαιδευτικός συμπλήρωσε 35ετία και τα 58 το 2018. Θεμελίωσε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τα 60 και μπορεί φέτος να αποχωρήσει. Συμφέρει η αποχώρηση;

Ο εν λόγω εκπαιδευτικός αν αποχωρήσει φέτος θα λάβει σύνταξη για 38+ έτη ασφάλισης και το ποσό της κύριας σύνταξης του θα είναι 1.070 € περίπου. Συμφέρει η αποχώρηση.

Εκπαιδευτικός μητέρα συμπλήρωσε 25ετία και ανηλικότητα το 2010 και τα 50 το 2015. Θεμελίωσε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και μπορεί φέτος να αποχωρήσει. Συμφέρει η αποχώρηση;
Η εν λόγω εκπαιδευτικός αν αποχωρήσει φέτος θα λάβει σύνταξη για 36+ έτη ασφάλισης και το ποσό της κύριας σύνταξης του θα είναι 980 € περίπου. Θα πρέπει η ίδια να εξακριβώσει οικονομικά εάν την συμφέρει η αποχώρηση.

Εκπαιδευτικός πατέρας τριών και άνω τέκνων συμπλήρωσε 20ετία και ανηλικότητα το 2011 και τα 52 το 2015. Έχει κάνει αίτηση εξαγορά 4 ετών. Θεμελίωσε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και μπορεί φέτος να αποχωρήσει. Συμφέρει η αποχώρηση;

Ο εν λόγω εκπαιδευτικός αν αποχωρήσει φέτος θα λάβει σύνταξη μαζί με την εξαγορά για 34+ έτη ασφάλισης και το ποσό της κύριας σύνταξης του θα είναι 895 € περίπου. Θα πρέπει ο ίδιος να εξακριβώσει οικονομικά εάν τον συμφέρει η αποχώρηση πλην όμως το ποσό σύνταξης θα είναι χαμηλό.

Δικαιολογητικά

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση του συνταξιοδοτικού φακέλου θα μπορεί να γίνει μέχρι την 31/8/2020. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν εις 5πλουν είναι :

Πρόσφατο Πιστοποιητικό   Οικογενειακής Κατάστασης

Πιστοποιητικό τύπου Α΄ στρατολογίας (μόνο για τους άντρες).

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΑΜΚΑ

Σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο  προσκομίζεται το διαζευκτήριο.
Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού  στον οποίο να   αναγράφεται οΙ.Β.Α.Ν (με πρώτο όνομα του συνταξιούχου).

Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

Βεβαίωση σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ  για τέκνα που σπουδάζουν μέχρι και το 24ο έτοςηλικίας.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης πλασματικών ετών από το Γ.Λ.Κ. αυτή προσκομίζεται καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου για αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών.
Αιτήσεις απονομής  (4 ξεχωριστές)  κύριας, επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ.
Υπεύθυνη δήλωση  για συνταξιοδότηση.