Συνέχιση της κατάληψης και των κινητοποιήσεων ενάντια στο σχέδιο ”Αθηνά” αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση του τμήματος αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας Α.Π.Θ. .

Σύνολο 233

Πλαίσιο Δαπ-νδφκ 13

πλαίσιο ανεξάρτητης φοιτήτριας (ανοιχτή σχολή και παράλληλα κινητοποιήσεις) 66

Πλαίσιο συντονιστικού κατάληψης 154

Λευκό 0

Προχωράμε σε:

κατάληψη σήμερα παρασκευή 22 Φεβρουαρίου ως τετάρτη 27

νέα γενική συνέλευση του συλλόγου Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου σε κατειλημμένη σχολή

Με απόφαση του συντονιστικού κατάληψης κανονίστηκε για αύριο μοίρασμα κειμένων και μικροφωνική σε συνεργασία με τα ΤΕΙ στις 12:00 στην καμάρα

Στις 3:00 συνέλευση συντονιστικού στη νέα φιλοσοφική

Δευτέρα στις 11:00 καμάρα μοίρασμα κειμένων

πρόταση στους καθηγητές για κοινή συζήτηση