: «Αυθαίρετη η διάκριση βασικών πτυχίων ως προ και μετά 2001».

Σύμφωνα με σχετική επιστολή της ΟΕΤΕ ΕΑΕ (Ομάδα Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ειδική Αγωγή), μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην προκήρυξη ΑΣΕΠ «3ΕΑ/2022», στις 04/08/22, για δεύτερη φορά (η πρώτη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε 01/08/22), συνέχισαν να υπάρχουν λάθη, τα οποία δεν διορθώθηκαν
σε πολλαπλά επίπεδα.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν: «Μεταξύ των λαθών, αναδύθηκε η αυθαίρετη, άνευ αιτιολογίας απόρριψης προσόντων/κριτηρίων ένταξης στην ΕΑΕ συσχετίζοντας τα με την χρονολογία απόκτησης του βασικού πτυχίου ΤΕΙ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των συμμετεχόντων σε αυτή, σε προ ή μετά 2001, επικαλούμενοι τον ν.2916/2001. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκλείσει, έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, από τους κύριους πίνακες, θέτοντας τους αυτομάτως είτε στους επικουρικούς πίνακες, στην περίπτωση που διέθεταν σεμινάριο ΕΑ, κι ας είχαν προσκομίσει έγκυρο, συναφές μεταπτυχιακό ΕΑΕ, είτε στους απορριπτέους με αιτιολογία μη συνάφειας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ειδικής Αγωγής, το οποίο αποδεδειγμένα παρείχε συνάφεια Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση με ΦΕΚ, δηλαδή νόμο του κράτους».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Γιατί εφαρμόστηκε η άνω διαφοροποίηση/διάκριση κατόχων βασικού πτυχίου των ΤΕΙ προ και μετά το 2001, στην προκήρυξη ΑΣΕΠ “3ΕΑ/2022”, δημιουργώντας, έτσι, εκπαιδευτικούς δύο ταχυτήτων;

2. Πώς συμβαίνει, με βάση το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα που υλοποιεί το ίδιο το Υπουργείο σας, οι απόφοιτοι των ΤΕΙ προ του 2001, όπως και οι μετά, να είναι αποδεκτοί και να μπορούν να φοιτούν σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, έχοντας βασικό πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά την ίδια στιγμή να είναι απορριπτέοι από τους κύριους πίνακες της προκήρυξη ΑΣΕΠ «3ΕΑ/2022», ως μη έχοντες βασικό πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης;

3. Προτίθεσθε να προχωρήσετε στην άμεση αποκατάσταση των απόφοιτων των ΤΕΙ προ του 2001, όσον αφορά στην διαδικασία επιλογής των υποψηφίων της προκήρυξης ΑΣΕΠ “3ΕΑ/2022” με τον ορθό και σύμφωνο με την κείμενη και Ευρωπαϊκή νομοθεσία τρόπο, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ