Η συνδικαλιστική λογική στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού έχει οδηγήσει σε παράνοιες.

Από το πίνακα κενών και πλεονασμάτων που ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ ανακοίνωσε προκύπτει πως η διοίκηση της εκπαίδευσης ( Περιφερειακοί Διευθυντές, ΚΥΣΔΕ και πολιτική ηγεσία, που δίνει κατευθύνσεις ) δεν έκανε σωστά τη δουλειά της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα δυο βασικές ειδικότητες Φιλολόγων και Μαθηματικών στην Αττική.

Τα κενά σε Φιλολόγους είναι 64 ,ενώ τα πλεονάσματα 176, Δηλαδή η Α΄ Αθήνας έχει πλεόνασμα 50, όπως και η Γ΄ Αθήνας 43 και η Δυτική Αττική 34 ,ενώ έχουν κενά 28 η Β΄ Αθήνας 4 η Δ΄ Αθήνας και το καταπληκτικό εντός της ίδια Διεύθυνσης ο Πειραιάς σε μία περιοχή έχει 8 κενά(νησιωτική) και 38 πλεονάσματα στο κέντρο.

Το αντίστοιχο ισχύει και στους Μαθηματικούς ,εμφανίζουν 33 κενά και 85 πλεονάσματα. Δηλαδή πλεονάσματα έχουν η Ά Αθήνας 32,η Γ΄ Αθήνας 17,η Δ΄ Αθήνας 4,η Δ. Αττική 16 και κενά 16 η Α. Αττική 9 η Β Αθήνας και ο Πειραιάς σε μία περιοχή έχει 8 κενά(νησιωτική) και 16 πλεονάσματα στο κέντρο.

Και αυτό συμβαίνει και σε άλλες ειδικότητες.