: Μια θέση στα δημόσια ΙΕΚ (τώρα ονομάζονται πλέον ΣΑΕΚ) θα μπορέσουν να διεκδικήσουν οι υποψήφιοι, αλλά και οι απόφοιτοι λυκείου, μέσω του το οποίο θα καταθέσουν την ίδια περίοδο με το «κανονικό» μηχανογραφικό, όταν δηλαδή θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα περί τα τέλη του Ιουνίου.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αλλά όταν βγουν τα αποτελέσματα θα πρέπει να επιλέξουν που θα θελήσουν τελικά να σπουδάσουν.

Ήδη δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων ανά Σ.Α.Ε.Κ. και ειδικότητα στις δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.( βλέπε παρακάτω πίνακα), για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2024- 2025, οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι τριάντα (30) συνολικά προτιμήσεις Σ.Α.Ε.Κ. και ειδικοτήτων κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον «Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837/2021) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2024. Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. για τις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και στις Σ.Α.Ε.Κ.

O πίνακας με τις θέσεις και τις ειδικότητες των ΙΕΚ για το 2024:

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ