Τα θέματα της εκπαίδευσης των Ρομά, συζήτησε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου με τον Πρόεδρο της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομ «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» Βασίλη Πάντζο, κατά τη σημερινή τους συνάντηση παρουσία και του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργου Μόσχου .

Ο κ. Πάντζος, που παρέδωσε εκτενές υπόμνημα με τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας, αμέσως μετά τη συνάντηση δήλωσε: «Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ θεωρεί ότι η σχέση των Ρομά με την εκπαίδευση είναι κρίσιμης σημασίας για την κοινωνική ένταξη και την κατάκτηση της κοινωνικής ισοτιμίας μακροπρόθεσμα. Πρέπει να εξαλειφθεί η παιδική εργασία και οι γάμοι ανηλίκων με δράσεις αλλαγής της νοοτροπίας των Ρομά, να γίνουν τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και όχι ειδικές τάξεις για τσιγγανόπαιδες που θα εντείνουν την περιθωριοποίηση, να λειτουργήσουν δομές για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των γονέων με έμφαση στις μητέρες, να υπάρξει λειτουργική διασύνδεση των τοπικών συλλόγων Ρομά ή πιστοποιημένων διαμεσολαβητών με τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε νομού και να πραγματοποιηθούν κοινές δράσεις του Υπουργείου και της Συνομοσπονδίας για την εξάλειψη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στα σχολεία».

Τέλος, συμφωνήθηκε να υπάρχει μια σταθερή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομ «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» για την προώθηση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων.