Σύμφωνα με ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ  Θοδωρή Κατσωνόπουλου σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 28 Ιουνίου γίνεται αναλυτική αναφορά στην πρόθεση της κυβέρνησης και ειδικά του σχετικα με την απελευθέρωση της επιλογής των σχολείων από τους γονείς

Κατά την τελετή παραλαβής του, ο νέος υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε ξανά για την ελεύθερη επιλογή σχολείου από τους γονείς όπως αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα της ΝΔ!
Είναι ξεκάθαρη η απόφαση της νέας κυβέρνησης ΝΔ να προχωρήσει σε αυστηρή κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών και απελευθέρωση της επιλογής των σχολείων από τους γονείς, όπως συμβαίνει στις Αγγλοσαξονικές, κυρίως, χώρες όπου εφαρμόζεται το συγκεκριμένο αξιολογικό μοντέλο στο εκπαιδευτικό τους σύστημα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων καταλαβαίνει πολύ καλά πως αυτό σημαίνει το παιδί τους να μην μπορεί να φοιτήσει στο σχολείο της γειτονιάς του και να βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου ανεύρεσης σχολείου.

Καταλαβαίνουν πως το θέμα δεν είναι να γίνει ένα «πρότυπο» σχολείο στα δέκα και τα υπόλοιπα να παραμένουν απαξιωμένα, με ελλιπή χρηματοδότηση, με ελλείψεις σε δομές και εκπαιδευτικούς. Καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι το παιδί τους θα μπαίνει στη «σειρά» για την επιλογή όχι από τους ίδιους τελικά, αλλά από τον Σχολάρχη (τέτοιο ρόλο επιφυλάσσουν στους διευθυντές- που μπορεί να μην είναι καν εκπαιδευτικοί) ή μεικτές επιτροπές με την εμπλοκή των δήμων (με τις πελατειακές σχέσεις, νόμιμα πλέον, να δίνουν και να παίρνουν) και με ένα voucher στο χέρι, καλού κακού, για την εγγραφή. Ομολογεί η ΝΔ ότι στην ουσία επιδιώκουν το τέλος της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής αγοράς.
Μια τέτοια επιλογή ευθέως οδηγεί και στην άρση της οργανικής θέσης δηλ. της κατάργησης της σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία, με όλες τις συνέπειες που αυτό θα έχει και για την ποιότητα της εκπαίδευσης και για τα εργασιακά των εκπαιδευτικών.

Είναι φανερό, στόχος του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ. είναι να κάνει πράξη τα λόγια του: «Οι ανισότητες είναι φυσική επιλογή!» Δεν αποτελεί πολιτική τους επιδίωξη η εξομάλυνση των ανισοτήτων και η ποιοτική αναβάθμιση των σχολείων. Στο βάθος δε, αυτής της πολιτικής, βρίσκεται η απαξίωση και η ιδιωτικοποίηση στην πράξη του δημόσιου σχολείου.
Ως εκπρόσωποι των ΣΥΝΕΚ μαζί με όλο το εκπαιδευτικό κίνημα θα είμαστε εδώ να αντιπαλέψουμε τέτοιες λογικές και πολιτικές προθέσεις. Καμία ανοχή στη επιδίωξη κατάργησης του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου. Είμαστε και θα είμαστε εδώ να αγωνιζόμαστε, σε κάθε περίπτωση, για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Διεκδικούμε ένα ποιοτικό, συμπεριληπτικό, δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά! Η συσπείρωση στα σωματεία δημιουργεί ρωγμές στις νεοφιλελεύθερες και συντηρητικές πολιτικές. Παλεύοντας συλλογικά για την οριστική ανατροπή αυτών των πολιτικών, δημιουργούνται προϋποθέσεις για την υλοποίηση του οράματος μιας δημοκρατικής και δικαιότερης κοινωνίας.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 28/06/2023.
1. Εξέταση αιτήσεων για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε στελέχη εκπαίδευσης.
Υποβλήθηκε μία (1) αίτηση και είχε τη θετική γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ. Επισημάναμε ότι παρομοίως θα πρέπει και τα ΠΥΣΔΕ να εγκρίνουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και δη των αναπληρωτών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.
2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για παραίτηση από την υπηρεσία.
Είχαμε δέκα (10) αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, για τις οποίες το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά.
3. Απόσπαση εκπαιδευτικού ΔΕ σε εκκλησιαστικό σχολείο.
Εκ νέου αναβολή του θέματος προκειμένου να διερευνηθούν κάποια επιμέρους ζητήματα.
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών ΔΕ για μετάταξη από τη Δευτ/θμια Εκπ/ση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.
Από τις συνολικά τέσσερις (4) αιτήσεις που υπεβλήθησαν, μόνον μία (1) πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για μετάταξη στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε και ικανοποιήθηκε, ενώ οι τρεις απορρίφθηκαν (μειοψηφία αιρετών).
5. Εξέταση αίτησης μετάταξης εκπαιδευτικού ΔΕ σε θέση ΕΔΙΠ.
Απορριπτική η γνωμοδότηση του Συμβουλίου με διαφοροποίηση των αιρετών.
6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 στο Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός».
Υποβλήθηκαν εφτά (7) αιτήσεις, το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά για όλες.
7. Εξέταση αιτήσεων ως προς την ένταξη στην ΕΑΕ και σε ειδική κατηγορία/κατά προτεραιότητα απόσπασης σε ΚΕΔΑΣΥ και στην ΕΑΕ.
Υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν:
 τριακόσιες ογδόντα μια (381) εμπρόθεσμες αιτήσεις για ΣΜΕΑΕ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, από τις οποίες απορρίφθηκαν οι οχτώ (8) διότι δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις.
 εξήντα τέσσερις (64) αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας ή πολυτεκνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ50/1996, καθώς και του άρθρου 42 του ν. 4722/2020, εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι είκοσι εννέα (29) και οι υπόλοιπες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ50/96 (πχ η ολική απώλεια όρασης δεν εμπίπτει!) θα εξεταστούν κατά περίπτωση σε επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ.
 τριάντα τρεις (33) αιτήσεις για κατά προτεραιότητα απόσπαση. Το ΚΥΣΔΕ απεφάνθη αρνητικά για τρεις (3) αιτήσεις συζύγων ιατρών, καθώς δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις.
 δεκαεννέα (19) αιτήσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη γραφή Braille και στη Νοηματική, οι οποίες έγιναν όλες δεκτές.
 εκατόν πενήντα ενός (151) αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη στην ΕΑΕ.
 και εφτά (7) αιτήσεις εκπρόθεσμες, χειρόγραφες, τροποποιητικές ή για ανάκληση, σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από τις οποίες 3 έγιναν δεκτές και 4 απορρίφθηκαν (μπορούν όμως να επανέλθουν με ένσταση).

8. Εξέταση αιτήσεων ως προς την ένταξη σε κατά προτεραιότητα απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
Υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν:
 111 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. που ζητούν απόσπαση κατά προτεραιότητα, επειδή είναι
(αιρετοί ΟΤΑ) εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή Εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων. Το Συμβούλιο έκρινε θετικά τις 110, ενώ η μία (1) λόγω υποχρέωσης πενταετούς υπηρέτησης στην ΕΑΕ απορρίπτεται (η απόρριψη αφορά την απόσπαση στη γενική εκπαίδευση).
 71 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. συζύγων μελών Δ.Ε.Π.-ΕΔΙΠ που ζητούν απόσπαση κατά
προτεραιότητα λόγω συνυπηρέτησης με τον/την σύζυγο. Το Συμβούλιο τις έκρινε όλες θετικά.
 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. που αιτούνται ένταξη στην κατηγορία «σύζυγοι Δικαστικών
Λειτουργών» και ζητούν απόσπαση κατά προτεραιότητα λόγω συνυπηρέτησης με τον/την σύζυγο. Το Συμβούλιο τις έκρινε όλες θετικά.
 7 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. που αιτούνται ένταξη στην κατηγορία «σύζυγοι ιατρικού
προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού
προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.)», που υπηρετούν σε περιοχές που
εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη. Το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά για τις 6.
 1 αίτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. που αιτείται ένταξη στην κατηγορία «σύζυγοι θρησκευτικών
λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερείς) που υπηρετούν ως
καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά.
 81 αιτήσεις εκπαιδευτικών που αιτούνται ένταξη στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων από τις οποίες απορρίφθηκαν οι 10 λόγω του ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις.