Σημαντικές επισημάνσεις για την εξέταση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/01/2019 - 09:03 | Author: Newsroom Ipaidia

Επειδή παρατηρείται κατά καιρούς σε κάποια Κ.Ε.Σ.Υ. όπως και σε σχολεία, είτε να αγνοούν, είτε αυθαίρετα να ερμηνεύουν την κείμενη νομοθεσία που ορίζει για ποιους μαθητές και ποιες μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφαρμόζεται η αντικατάσταση της γραπτής αξιολόγησης τους με προφορική, παραθέτω τα παρακάτω νομοθετικά κείμενα.

Του Βασίλη Χριστινάκη
Διευθυντή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρόδου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ια, της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α΄−199) εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας να εκδώσει Υπουργικές Αποφάσεις για διάφορα θέματα με ένα από αυτά να είναι η αξιολόγηση/εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

ια) τις εξετάσεις, αξιολογήσεις, βαθμολογίες και την προαγωγή των μαθητών των ΣΜΕΑΕ και των μαθητών που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φοιτούν σε συνήθεις σχολικές τάξεις,

Με βάση την παραπάνω διάταξη, εκδόθηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τον τρόπο εξέτασης των μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

  • Για το Λύκειο, η υπ. αριθμ. Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544/τ. Β’/30-12-2009) Υπουργική Απόφαση με Θέμα «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
  • για το Γυμνάσιο, η υπ. αριθμ. 28722/Γ2/12-03-2010 (ΦΕΚ 276/τ. Β’/16-03-2010) με Θέμα «Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
  • και τέλος η υπ. αριθμ. Γ6/11586/28-01-2011 (ΦΕΚ 262/τ. Β΄/17-02-2011) με Θέμα «Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.»

Τα παραπάνω είναι δεσμευτικά τόσο για τα Κ.Ε.Σ.Υ. όσο και για όλες τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε διαφοροποίηση, όπως π.χ. να προτείνεται από Κ.Ε.Σ.Υ. η αντικατάσταση της γραπτής με προφορική εξέταση για μαθητή που γνωματεύει το Κ.Ε.Σ.Υ. ότι έχει “Νοητικά Προβλήματα”, αναπηρία για την οποία δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία αντικατάσταση της γραπτής αξιολόγησης με προφορική, είναι παράνομη, ομοίως και η εφαρμογή της από το σχολείο. Στην περίπτωση που κάποιο σχολείο έχει λάβει γνωμάτευση με τέτοια πρόταση, οφείλει να ενημερώσει το Κ.Ε.Σ.Υ. που την εξέδωσε ώστε να προβεί σε διόρθωση της γνωμάτευσης.

Loading...


  • europalso   ideascentral