Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωση , δεκάδες εκατομμύρια θα επενδυθούν μέσω για τις ψηφιακές δεξιότητες σχολείων και αποφοίτων ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη απάντηση σου σε ερώτηση στη Βουλή:

Προέγκριση Τεχνικών Δελτίων έργων

Στις 5 Φεβρουαρίου 2018 το υπουτργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προχώρησε στην προέγκριση Τεχνικών Δελτίων έργων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.

Με τι θα εξοπλισθούν τα σχολεία

Τα σχολεία θα εξοπλιστούν με σταθερούς και φορητούς υπολογιστές, εξυπηρετητές (servers), εκτυπωτές και πολυμηχανήματα σάρωσης/εκτύπωσης. Θα εγκατασταθούν επίσης προβολείς, διαδραστικά συστήματα και σετ ρομποτικής για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ προβλέπεται και ο κατάλληλος δικτυακός εξοπλισμός.

Προϋπολογισμός 15.593.649,54 € για τα

Τα εγκεκριμένα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 15.593.649,54 €, θα χρηματοδοτηθούν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση».

Ποιες περιοχές θα ωφεληθούν

Τα σχολεία που θα ωφεληθούν βρίσκονται στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδος και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ενώ αναμένονται άμεσα να υποβληθούν στην ΓΓΨΠ αντίστοιχα έργα και από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Πως θα κατανεμηθούν τα 15.593.649,54 €

Ο προϋπολογισμός των έργων στις Περιφέρειες κατανέμεται ως εξής: Βόρειο Αιγαίο 8%, Νότιο Αιγαίο 16%, Ήπειρος 21%, Ιόνια Νησιά 13%, Κεντρική Μακεδονία 11%, Στερεά Ελλάδα 12%, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 19%.

18.488.701 € για αποφοίτους , , , και

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης από τον Οκτώβριο του 2017 δύο έργα που έχουν συνδιαμορφωθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Πρόκειται για τα έργα: (i) Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και (ii) Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας στο αντικείμενο του Digital Marketing για άνεργους νέους σε μικρές & μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού.

Και τα δύο έργα απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 18.488.701 €.

Διαδικτυακές δραστηριότητες

Με το πρώτο έργο ενισχύονται οι ψηφιακές δεξιότητες 1.000 νέων ανέργων αποφοίτων με τη συμμετοχή τους σε ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται το ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες που είναι αξιοποιήσιμες για επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες. Οι αποκτούμενες γνώσεις από το πρόγραμμα μπορούν να πιστοποιηθούν και η παρακολούθηση του προγράμματος προσμετράται ως εργασιακή εμπειρία. Επίσης τουλάχιστον του 25% των καταρτισθέντων θα προσληφθούν σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για 6 μήνες.

Μελλοντικοί επαγγελματίες τουρισμού

Το δεύτερο έργο είναι στοχευμένο στη σύνδεση μελλοντικών επαγγελματιών τουρισμού με τις επιχειρήσεις του Τουρισμού. Προσφέρει εργασιακή εμπειρία σε 1.800 ανέργους ηλικίας 30-44 ετών και ενισχύει τις δυνατότητες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για την καλύτερη διαδικτυακή τους προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ