Προβλήματα στη διδασκαλία της Γαλλικής ως Β’ Ξένης Γλώσσας – Υπόμνημα του Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. προς την Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως, και την Υφ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Σ. Ζαχαράκη

Πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους και τη συγκρότηση των τμημάτων Β Ξένης Γλώσσας στα Γυμνάσια -εν προκειμένω της Γαλλικής- σας ενημερώνουμε για τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται από την εφαρμογή της εγκυκλίου 53476/ΓΔ4/28-03-2017 Υ.Α. (Β ́ 1171).Συγκεκριμένα: Τα τμήματα Γαλλικής Γλώσσας αριθμούν 28, 30 μέχρι και 33 μαθητές. Η απαγόρευση δημιουργίας και άλλου τμήματος προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα τμήματα προσκρούει στην εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου.

Απότοκος όλων αυτών είναι η δημιουργία «τεχνητά πλεοναζουσών ωρών» για τον κλάδο μας Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων ακολουθούν συχνά την παράτυπη τακτική των «προφορικών» εντολών των Προϊσταμένων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες κατευθύνονται από την πρόχειρη λογική της υπερπλήρωσης των τμημάτων. Οι τελευταίοι επιδεικνύουν υπερβάλλοντα ζήλο και απαγορεύουν ρητά την αποσυμφόρηση των τμημάτων. Υποδεικνύουν δε στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να απομακρύνουν τους πλεονάζοντες μαθητές από τη σχολική τους μονάδα ή να τους κατευθύνουν στην αλλαγή της επιλογής τους, δηλαδή από γαλλικά, να επιλέξουν γερμανικά!
Όπως γνωρίζετε, ο μέγιστος αριθμός σύμφωνα με την Υ.Α. στα Γυμνάσια, Λύκεια είναι 27. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10% , που σημαίνει ότι πρέπει να αιτιολογεί, να θεμελιώνει τις ιδιαίτερες περιστάσεις για τις οποίες κάνει δεκτή την υπέρβαση του ελάχιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα.

Δεν μπορεί να κάνει δεκτή την υπέρβαση εφόσον στο συγκεκριμένο σχολείο υφίστανται διαθέσιμες αίθουσες ενώ στη Διεύθυνσή του και υπό την εποπτεία του υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό της συγκεκριμένης ειδικότητας για να δημιουργηθεί και επιπλέον τμήμα της β’ ξένης γλώσσας. Καθώς ο νομοθέτης έχει προβλέψει τη μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα στα οποία φοιτούν μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες, με γνωμοδοτήσεις από ΚΕΔΥ ή άλλα αντίστοιχα κέντρα διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, η υπερπλήρωση των τμημάτων οδηγεί σε τεχνητά πλεονάζον προσωπικό καθηγητών Γαλλικής Φιλολογίας (ΠΕ05) . Κατά συνέπεια οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποφασίζουν αυθαίρετα, συχνά με προφορικές εντολές , και τελικά δεν εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί για το ζήτημα αυτό.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άμεση ανάκληση της αντιπαιδαγωγικής εγκυκλίου 53476/ΓΔ4/28-03-2017 Υ.Α. (Β ́ 1171) που επιβάλλει την ισάριθμη δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων με αυτών της γενικής και που οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια στη δημιουργία τμημάτων που υπερβαίνουν τους 27 μαθητές. Η ακύρωση της συγκεκριμένης οδηγίας, θα επέτρεπε την πλήρη αξιοποίηση του μόνιμου διδακτικού προσωπικού ενώ ταυτόχρονα, θα κάλυπτε απόλυτα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυξάνοντας τις πιθανότητες για την απόκτηση του ΚΠΓ, βασικός στόχος της ξενόγλωσσης παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας.
Ζητούμενο είναι η ολοκληρωμένη διδασκαλία δύο βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών στο δημόσιο σχολείο και στις τρείς βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), προς όφελος των μαθητών και της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.

Ως προς το τρέχον σχολικό έτος, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή Σας στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης ,ώστε να ικανοποιούνται αμελλητί τα δίκαια, υπηρεσιακά σχετικά με τη δημιουργία επιπλέον ξενόγλωσσων τμημάτων αιτήματα των Διευθυντών Εκπαίδευσης ,καθώς υφίσταται και η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και ασφαλώς το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ