Προϋπολογισμός 2021 – Υπουργείο Παιδείας – Τι προβλέπεται για την παιδεία: Aξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τη συμμετοχή της χώρας στο έκτακτο πρόγραμμα πανδημίας της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας (PEPP) αλλά και μείωση του αποθέματος των Εντόκων Γραμματίων κατά περίπου 1 δισ. ευρώ αποτελεί τη δανειακή στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών για το 2021, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Μειωμένες κατά 2,148 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020 θα είναι οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού το 2021, που εκτιμάται πως διαμορφώθηκαν στα 67,184 δισ. ευρώ.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 61,484 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,998 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020.

Οι δαπάνες που προβλέπονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021 για το υπουργείο Παιδείας

Oι τακτικές αποδοχές καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές αναμένονται το 2021 αυξημένες κατά 185 εκατομμύρια ευρώ και 34 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με το 2020 για νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό θα πραγματοποιηθεί στην επιτροπή Οικονομιών Υποθέσεων από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου 2020 σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις. Αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής  στις 11 Δεκεμβρίου 2020 και να ψηφιστεί περί τα μεσάνυχτα της 15ης Δεκεμβρίου 2020. Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 67,184 δις ευρώ, μειωμένες κατά 2,148 δις ευρώ σε σχέση με εκτιμώμενο ύψος τους για το 2020.

Δείτε το νομοσχέδιο με τον προϋπολογισμό