Πρόταση τροπολογίας. Εκπαιδευτικοί που είχαν οργανική θέση σε Πειραματικά σχολεία, πριν την ψήφιση του Νόμου 3966/2011, επιστρέφουν με αίτησή τους, στις πρώην οργανικές τους θέσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/04/2015 - 21:16 | Author: Newsroom Ipaidia

Πρόταση τροπολογίας. Εκπαιδευτικοί που είχαν οργανική θέση σε Πειραματικά σχολεία, πριν την ψήφιση του Νόμου 3966/2011, επιστρέφουν με αίτησή τους, στις πρώην οργανικές τους θέσεις, ανεξάρτητα του λόγου που τις χάσανε.

ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ & ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας κ. Μπαλτά Αριστείδη
Κύριο Αναπληρωτή ΥπουργόΠαιδείας κ. Κουράκη Τάσο
Κύριο Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Κατρούγκαλο Γιώργο
ΚύριοΓενικό Γραμματέα κ. Χασάπη Δημήτρη
Κύριο Πρόεδρο της νέαςΔΕΠΠΣ κ. Τσελφέ Βασίλη
Κοινοποίηση: Κύριο Υπουργό Εσωτερικών, Πρυτάνεις Πανεπιστημίων και Καθηγητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, κ.κ. Βουλευτές, ΔΕΠΠΣ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΔΕΠ, ΣΕΕΔΔ, ΓΕΔΔ, ΜΜΕ
Θέμα 1. : Πρόταση τροπολογίας. Εκπαιδευτικοί που είχαν οργανική θέση σε Πειραματικά σχολεία, πριν την ψήφιση του Νόμου 3966/2011, επιστρέφουν με αίτησή τους, στις πρώην οργανικές τους θέσεις, ανεξάρτητα του λόγου που τις χάσανε.
Αποκατάσταση όλων των διωχθέντων εκπαιδευτικών των Πειραματικών σχολείων, που είχαν οργανική θέση, έως την ψήφιση του Νόμου 3966/2011 και επιστροφή στις οργανικές τους στις 30-6-2015. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, είχαν υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, είχαν πάρει την οργανική τους θέση, βάσει επιστημονικών κριτηρίων, είχαν κριθεί από το ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ και αντιστάθηκαν στην εφαρμογή του αντιεπιστημονικού Νόμου 3699/2011.
Από αυτούς τους εκπαιδευτικούς,α) άλλοι, δεν υπέβαλαν φάκελο, για να ενταχτούν στο νέο καθεστώς της 5ετούς θητείας, β) άλλοι, ενώ υπέβαλαν φάκελο και ηκρίση τους, είτε διακόπηκε παράνομα, άλλοι κάτω από πιέσεις απέσυραν τον φάκελο υποψηφιότητας, άλλοι αγανάκτησαν και δεν πήγαν στην λεγόμενη επιλογή – παρωδία και γ) άλλοι, ενώ επιλέχτηκαν για 5ετή θητεία στην συνέχεια παραιτήθηκαν από αυτήν, είτε παραιτήθηκαν μετά από κάποιο διάστημα, γιατί δεν θέλανε να υπηρετούν ένα θεσμό παρωδία, των λεγομένων Προτύπων Πειραματικών σχολείων, σε συνθήκες πίεσης και εξευτελισμού τους, μέσα και έξω από το σχολείο. Τέλος άλλοι αναγκαστικά, πήραν σύνταξη. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχασαν την οργανική τους θέση,, είχανυψηλά τυπικά και ουσιαστικάπροσόντακαι πρέπει να γίνει αποκατάσταση όλων των ανωτέρω και των αδικιών, όλων εκπαιδευτικώνπουεκδιώχτηκαν ποικιλοτρόπως από το 2011, με τον Νόμο 3966/ 2011, ενώ η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ,πιθανά από παραδρομή, δεν περιλαμβάνει όλες αυτές τις κατηγορίες.
Αιτούμαστε, να επιστρέψουν, όλοι οιεκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οργανικές θέσεις με απόφαση του ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ και Υπουργική Απόφαση για τοποθέτηση στα Πειραματικά και οι οποίοι, με διάφορους τρόπους εκδιώχτηκαν από το 2011 και μετά, με την ψήφισητου Νόμο 3966/2011, (είτε δεν υπέβαλαν φάκελο, είτε υπέβαλαν και η αξιολόγησή τους διακόπηκε παράτυπα, είτε διακόπηκε για διάφορους λόγους, είτε πήραν 5ετή θητεία και στην συνέχεια παραιτήθηκαν)στις οργανικές τους θέσεις στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων έως τις 30-6-2015 με δική τους αίτηση και να συνεχίζουν να διατηρούν την οργανική τους θέση. Τονίζουμε, ότι για τις οργανικές τους θέσεις είχαν κριθεί από το ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ βάσει επιστημονικών κριτηρίων,κάτι που σκόπιμα το απέκρυψαν κάποιοι, για να τους διώξουν. Επίσης, όσοι από αυτούς διαθέτουν διδακτορικές σπουδές να δύνανται να τύχουν τριετούς συνεχούς απόσπασης σε Πανεπιστήμια, Τμήματα και φορείς σχετικούς με το διδακτορικό τους δίπλωμα κατά προτεραιότητα των λοιπών αποσπασμένων. Τέλος, όσοιαπό αυτούς έχουν εκτός από τις διδακτορικές σπουδές και αξιόλογο διδακτικό έργο και ερευνητικό και συγγραφικό έργο δύνανται να μεταταχτούν με δική τους αίτηση σε Πανεπιστήμια και φορείς σε προσωποπαγείς ή οργανικέςθέσεις εδικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού προς κάλυψη αναγκών των οικείων τμημάτων των Πανεπιστημίων σε ειδικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, σχετικό με το αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών τους,
Θέμα 2 : Πρόταση τροπολογίας. Οι νέοι Διευθυντές στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία να έχουν οργανική θέση και τριετή προϋπηρεσία σε αυτά και να εκλεγούν από τον σύλλογο διδασκόντων στις 1-9-2015.
Αιτούμαστε ότι, όσοι Διευθυντές δεν είχαν οργανική θέση στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων – αλλά με τον νόμο Διαμαντοπούλου Νόμος 3966/ 2011 έγιναν Διευθυντές – δεν μπορούν να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα σε Πειραματικά των Πανεπιστημίων. Ας μην ξεχνάμε ότι για να εκλεγεί ένας εκπαιδευτικός Διευθυντής, σε Πειραματικό πριν τον Νόμο 3966/ 2011, χρειαζόταν τριετή προϋπηρεσία σε Πειραματικό και οργανική θέση σε Πειραματικό, κάτι που ο Νόμος 3966/ 2011 το εξαφάνισε σκόπιμα.
Σωστά, ο κ. Αν. Υπουργός κ. Κουράκης, δήλωσε ότι την 1η Σεπτέμβρη θα έχουνόλα τα Σχολεία νέους Διευθυντές, που θα εκλεγούν από το Σύλλογο Διδασκόντων. Σωστά δήλωσε επίσης,ότι για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και τα τεχνικάγια το κάθε σχολείο μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων.
Για τα νέα Πειραματικά και Πρότυπα που θα επανιδρυθούν με τον νέο Νόμο αιτούμαστε:
Α) Να επιστρέψουνόσοι εκπαιδευτικοίείχαν οργανική θέση στα πρώην Πειραματικά και την έχασανγια διάφορους λόγους με την ψήφιση – εφαρμογήτουΝόμου 3966/ 2011,στις οργανικές τους θέσεις στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων, έως τις 30-6-2015, (είτε δεν υπέβαλαν φάκελο είτε υπέβαλαν και η η επιλογή τους και η αξιολόγησή τους διακόπηκε παράτυπα ή διακόπηκε η επιλογή τους για διάφορους λόγους, είτε πήραν 5ετή θητεία και στην συνέχεια παραιτήθηκαν, είτε συνεχίζουν την 5ετή θητεία τους), με δική τους αίτηση, ανεξάρτητα αν επιλέχτηκαν ή όχι για 5ετή θητεία και συνεχίζουν να διατηρούν την οργανική τους θέση, με την προτεραιότητα που την είχαν αποκτήσει πριν το 2011. Η δήθεν επιλογή και αξιολόγηση τουΝόμου 3966/ 2011, ήταν παρωδία και τα κριτήρια φαλκιδευμένα. Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, ήταν επιλεγμένοι από το ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕβάσει επιστημονικών κριτηρίων,κάτι που σκόπιμα το απέκρυψαν κάποιοι, για να τους διώξουν. Επίσης, όσοι από αυτούς διαθέτουν διδακτορικές σπουδές, να δύνανται να τύχουν τριετούς συνεχούς απόσπασης σε Πανεπιστήμια, Τμήματα και φορείς σχετικούς με το διδακτορικό τους δίπλωμα κατά προτεραιότητα των λοιπών αποσπασμένων. Τέλος, όσοιαπό αυτούς, έχουν εκτός από τις διδακτορικές σπουδές και αξιόλογο διδακτικό έργο και ερευνητικό και συγγραφικό έργο δύνανται να μεταταχτούν με δική τους αίτηση σε Πανεπιστήμια και φορείς σε προσωποπαγείς θέσεις εδικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, προς κάλυψη αναγκών των οικείων τμημάτων των Πανεπιστημίων σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, σχετικό με το αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών τους. Επιστροφή στις οργανικές θέσεις,όσων εκπαιδευτικώνεκδιώχτηκαν από το 2011 με τον Νόμο 3966/ 2011. Αποκατάσταση αδικιών και επιστροφή στην νομιμότητα.
Β) Οι εκπαιδευτικοί που επιλέχτηκαν επίπενταετή θητεία, – με αδιαφανείς διαδικασίες – για τα Πρότυπα Πειραματικά με την εφαρμογή του Νόμου 3966/2011 και δεν είχαν πριν το 2011, οργανική θέση σε αυτά, κανονικά θα πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία της πρώην οργανικής τους θέσης ή να παραμείνουνστην Περιφέρεια,αφού τα πρώην Πρότυπα Πειραματικά αλλάζουν, πλέον νομικό πλαίσιο και οι εκπαιδευτικοί επί 5ετή θητεία είχαν επιλεγεί, με διαβλητά κριτήρια, για να υπηρετήσουν τον θεσμό αυτό. Αυτοί, ας παραμείνουν προσωρινά μόνο όσοι χρειάζονται να συμπληρώσουν τις ώρες στα οργανικά κενά, αλλά χωρίς οργανική θέση. Για να πάρουν οργανική θέση στα νέα Πειραματικά, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση επιλογής με το νέο καθεστώς που θα ψηφιστεί και με τα νέα κριτήρια μεταθέσεων και αξιολόγησης, όπως ίσχυε πριν το 2011.
Γ) Οι Διευθυντές στα Πρότυπα Πειραματικά, που επιλέχτηκαν για να εφαρμόσουν τον νόμο 3966/2011, που η θητεία τους λήγει στις 30-6-2015 και δεν είχαν οργανική θέση στα Πρότυπα πειραματικά σχολεία που είναι τώρα Διευθυντές, επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις στις 30-6-2015. Την Διοίκηση ασκεί είτε ο Υποδιευθυντής είτε ο αρχαιότερος είτε ο Σύλλογος συλλογικά, ώσπου να εκλεγούν νέοι Διευθυντές κατά το σχέδιο του κ. Κουράκη στις 1-9-2015 ή στις 10-9-2015. Όμως όσοι Διευθυντές δεν είχαν οργανική θέση στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων – αλλά με τον Νόμο 3966/ 2011 έγιναν Διευθυντές – δεν μπορούν να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα στα νέα Πειραματικά.
Δ) Νααπαλειφθεί η διάταξη του Νόμου 3966/ 2011 που επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων, να διδάσκουν σε Πρότυπα και Πειραματικά και να γίνονται Διευθυντές σε αυτά.
Με τιμή,Αθήνα,6-4-2015
Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.
Κολοκοτρώνη 7,Πεύκη, Τ.Κ. 15121 Αθήνα. Τηλ. 6980203968
Υ.Γ. Κατατέθηκε στο Γραφείο του κ. Μπαλτά και του κ. Κουράκη και στην νέα ΔΕΠΠΣ στις 3-4-2015
Loading...


  • europalso   ideascentral