Προσλήψεις ωρομισθίων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/04/2015 - 21:08 | Author: Newsroom Ipaidia

Νέες προσλήψεις ωρομίσθιων στα καλλιτεχνικά σχολεία

Νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Ά.Π.

1, 2», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2014-2015 εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας καλεί με προκήρυξη του, τους ενδιαφερόμενους ανά τομέα, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία έως οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, για τη διδασκαλία των κατά περίπτωση μαθημάτων:
α) Κατεύθυνση Θεάτρου−Κινηματογράφου • Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
• Σκηνοθέτης Κινηματογράφου, κινηματογραφιστής [ή υποψήφιοι με σπουδές κινηματογράφου].
β) Κατεύθυνση Χορού • Ειδικός Κλασικού Χορού. • Ειδικός Σύγχρονου Χορού.
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα παραπάνω Καλλιτεχνικά Σχολεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξειδικευμένοι στους τομείς του Θεάτρου-Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορου από Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 έως και Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Υποβολή Αιτήσεων
Η αίτηση έχει τη μορφή ειδικού εντύπου και εμπεριέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία, επέχει δε για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται. Την αίτηση προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.: www.minedu.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν την Αίτησή τους ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση:
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Προς την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων διά της
Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Α΄, (Διορισμών) Γρ. 1002
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
Στην αίτηση θα πρέπει, εκτός των άλλων στοιχείων, να αναφέρεται ευκρινώς η διεύθυνση και τα τηλέφωνα (οικίας, εργασίας και κινητό) του υποψηφίου.

Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά και όσοι είχαν υποβάλει πριν από το σχολικό έτος 2006–2007, θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη φάκελο τυπικών και καλλιτεχνικών προσόντων

Υποβάλλουν μόνον αίτηση (και εφόσον υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία, επισυνάπτονται σε αυτήν), όσοι υποψήφιοι έχουν καταθέσει φακέλους από τα σχολικά έτη 2006 – 2007 έως και σήμερα.

Στην Αίτηση επισυνάπτονται:
α. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
β. Αντίγραφα των πτυχίων, διπλωμάτων, τίτλων σπουδών ή μεταπτυχιακών τίτλων όλων των επιπέδων, τα οποία διαθέτουν.
γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας
δ. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτοαντίγραφα από προγράμματα παραστάσεων (με σημειωμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Οι παραστάσεις που έχουν θέση εξετάσεων ή επιδείξεων σχολών θεωρούνται μέρος της διδακτικής υποχρέωσης και εμπειρίας.

Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναφών προς το αντικείμενό τους ιδιωτικών σπουδών.
Αιτήσεις υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα παρακάτω ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, δε λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Κατ΄ εξαίρεση και ειδικά για τα μαθήματα του Χορού και προκειμένου να μην υπάρξουν κενές θέσεις διδασκόντων τα μαθήματα αυτά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, μοριοδοτούνται από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων και οι αιτήσεις υποψηφίων που κατέχουν μεν Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου – Εξατάξιου Γυμνασίου αλλά δεν διαθέτουν αποδεδειγμένη 3ετή διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

δείτεεδώ την προκήρυξη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Ά.Π. 1, 2», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά από την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 έως και την Παρασκευή 24Απριλίου 2015 στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, είτε ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά (Courier) στη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προς την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων διά της

Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Α΄, (Διορισμών) Γρ. 1002

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Η Εγκύκλιος είναι αναρτημένη

Το έντυπο αίτησης για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε

Loading...


  • europalso   ideascentral