: Συζήτηση στη Βουλή για την Ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Ιωάννη Δελή, με θέμα «τους τελειόφοιτους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή σε ότι αφορά την ».

Η απάντηση της υφυπουργού

Απαντώντας η Υφυπουργός κ Μακρή, στον κο Δελή, ο οποίος την κάλεσε ή να δώσει μια νέα προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι τα τέλη του Ιούνη, για να προλάβουν οι υποψήφιοι να καταθέσουν και αυτοί τα χαρτιά τους ή να γίνουν δεκτές οι βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών από τον χωρίς ημερομηνία κτήσης του τίτλου της βεβαίωσης αυτής, αφήνοντας ανοιχτή την ημερομηνία κτήσης για αργότερα ξεκαθάρισε πως:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινούσε από τις 4 Μαΐου του 2022 έως τις 23 Μαΐου του 2022. Οι προθεσμίες αυτές δεν τοποθετήθηκαν αυθαίρετα, δεν ορίστηκαν αυθαίρετα. Έχουν προβλεφθεί με βάση αυστηρά χρονοδιαγράμματα τα οποία απαιτούνται για να εκδοθούν έγκαιρα οι πίνακες από το ΑΣΕΠ ώστε να στελεχωθούν οι σχολικές μονάδες το επόμενο σχολικό έτος.

Ανέφερε δε ένα έγγραφο του Προέδρου του ΑΣΕΠ κου Παπαϊωάννου με ημερομηνία 11.05.2022 που έλεγε: Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών θα εκμηδένιζε κάθε δυνατότητα να εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες στο τέλος του Αυγούστου, κάτι που είναι και με τα σημερινά δεδομένα οριακά εφικτό.

Πρόσθεσε σε πως:

Σε όλες, όμως, τις προκηρύξεις του , κύριε συνάδελφε, όχι μόνο για το Υπουργείο Παιδείας ορίζεται ότι:

«Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων που θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής».

Για την κατάθεση των βασικών τίτλων σπουδών, επίσης σε όλες –τονίζω, σε όλες- τις προκηρύξεις προβλέπεται: «Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης από το πανεπιστήμιο στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός του πτυχίου».

Για τους διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους ισχύει ότι: «Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί η βεβαίωση κτήσης από το ΑΕΙ στην οποία αναφέρεται τίτλος και η ημερομηνία κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση της γραμματείας του οικείου ΑΕΙ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχώς υποστήριξης του θέματος της διδακτορικής διατριβής».