: Με βάση την ενημέρωσή μου σήμερα 27-1-2020 θα πραγματοποιηθούν 1.500 περίπου προσλήψεις αναπληρωτών στην Π.Ε. για κάλυψη κενών.

Συγκεκριμένα θα καλυφθούν κενά στη Γενική, , , κ.τ.λ..

Αν ολοκληρωθεί κι αυτός ο κύκλος στην Π.Ε., ο συνολικός αριθμός αναπληρωτών φτάνει τις 24.000. Αναμφισβήτητα ο μεγάλος αυτός αριθμός αναπληρωτών πιστοποιεί την ανάγκη για διορισμούς μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Υποχρέωση της πολιτείας είναι να προχωρήσει στην κάλυψη όλων των κενών με διορισμούς.

Οι 10.500 μόνιμοι που ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας καλύπτουν ένα μικρό μόνο μέρος των αναγκών.

Ο αγώνας για κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς συνεχίζεται.