: Ενημέρωση του ΠΑΣΑΔ για τις Γενικής

Το σύστημα ξανατρέχει για να επιβεβαιώσει 3385 ΠΕ 70 Γενικής, 660 ΠΕ 70 ΖΕΠ και 2280 ΠΕ 60 Γενικής.

Όπως γράψαμε εξαντλήθηκαν οι πίνακες Ειδικής και μ’ αυτό ως δεδομένο η Γενική θα καλύψει την Ειδική με τον παρακάτω τρόπο : Γενικη, ΖΕΠ, ΣΜΕΑΕ, Παράλληλη.

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τον ΠΑΣΑΔ το σύστημα για την γενική αγωγή έτρεξε έχοντας μέσα και ειδική αγωγή (ο πίνακας της ειδικής αγωγής εξαντλήθηκε και πέρασε και στην γενική).

Γι’ αυτό και γίνεται σχολαστικός έλεγχος και η ανακοίνωση των ονομάτων θα πραγματοποιηθεί από το μεσημέρι και μετά προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτός.
Η κάλυψη των κενών στην γενική αγωγή έφτασε το 90% με επιπλέον τον αριθμό των Ζεπ. Ακριβή νούμερα θα ανακοινώσουμε σε λίγο.

Από το ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν οι αποφάσεις για τη διάθεση πιστώσεων προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις ΕΕΠ και με συνολικό αριθμό ανά πρόγραμμα:

  • 1.280 πιστώσεις στο πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης για τη στελέχωση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης () από ΕΕΠ-ΕΒΠ
  • 1.015 πιστώσεις στο πρόγραμμα υποστηρικτικών δομών εκ των οποίων 415 για τη στελέχωση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης () από ΕΕΠ και 600 για τη στελέχωση των Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) που υποστηρίζουν τα σχολικά δίκτυα από ΠΕ23-ψυχολόγους και ΠΕ30-κοινωνικούς λειτουργούς
  • 1.462 πιστώσεις για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών από ΠΕ25-σχολικούς νοσηλευτές και ΕΒΠ εκ των οποίων 701 από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ) και 761 από το τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
  • 140 πιστώσεις στο πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο για τη στελέχωση ομάδων δημοτικών σχολείων από ΠΕ23-ψυχολόγους
  • 46 πιστώσεις στο πρόγραμμα Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για τη στελέχωση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ από ΠΕ30-κοινωνικούς λειτουργούς.

Συνολικά διατίθενται 3.943 πιστώσεις για την πρόσληψη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολεία και δομές.