: Τι όριζε η εγκύκλιος  για τη σχολική χρονιά 2018-2019 αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών

Δείτε την εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας του υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Τήρηση διαδικασιών/παραστατικών πρόσληψης/τοποθέτησης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Προσλήψεις αναπληρωτών 2019 – ΟΠΣΥΔ: Δηλώσεις περιοχών – Προθεσμίες

Προσλήψεις αναπληρωτών 2019: Τα κριτήρια τοποθέτησης

Προσλήψεις 20.000 αναπληρωτών το 2019: Χρονοδιάγραμμα

Η εγκύκλιος είχε εκδοθεί προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τηρείται υποχρεωτικά για το σύνολο των των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ και να καταστούν σαφείς οι υποχρεώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις διαδικασίες πρόσληψης/τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και  τα δικαιολογητικά που απαιτείται να αναζητούνται/διατηρούνται στους φακέλους των εκπαιδευτικών.

Δείτε αναλυτικά τα , τη διαδικασία κ.α. στην εγκύκλιο που ακολουθεί:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σε αυτό το σημείο σας υπενθυμίζουμε ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών 2019 θα γίνουν με τους παλιούν . Μάλιστα, εκδόθηκαν και οι αποφάσεις με τις οποίες παρατείνεται η ισχύς των πινάκων 2018-2019:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 2