ΟΠΣΥΔ, Σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις προσλήψεις αναπληρωτών:

 

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι και σήμερα Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι μπορούν να δηλώσουν προτίμησης για το σχολικό έτος 2019-2020.  

Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν – μέχρι σήμερα- περιοχές προτίμησης, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019, κατόπιν της παράτασης της ισχύος του), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη το σχολικό έτος 2019-2020.

Μέχρι σήμερα οι ΔΔΕ πρέπει να καταγράψουν τα λειτουργικά κενά και μέχρι αύριο 3 Σεπτεμβρίου οι ΠΔΕ θα πρέπει να καταχωρίσουν στο τα λειτουργικά κενά για την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Είναι προφανές ότι στους πίνακες αυτούς, θα πρέπει να περιλαμβάνονται το σύνολο των λειτουργικών κενών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αδικίες στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών! Υπενθυμίζω ότι το 2018 μεταξύ του διαστήματος 4 και 5 Σεπτεμβρίου είχαμε 19.480 προσλήψεις αναπληρωτών, όταν το Σεπτέμβριο του 2014 είχαμε 2995 προσλήψεις. Οι προσλήψεις των τελευταίων ετών είναι οι ακόλουθες:

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
2011-2012 2.509 0 1.112 3.621
2012-2013 3.545 0 1.296 4.841
2013-2014 1.257 0 184 1.441
2014-2015 2.497 0 498 2.995
2015-2016 0 0 0 0
2016-2017 3.695 1.484 740 5.919
2017-2018 6.313 8.104 954 15.371
2018-2019 8.763 8.941 1.776 19.480

Να υπενθυμίσουμε ότι η φετινή χρονιά έκλεισε με 31.300 προσλήψεις αναπληρωτών σε όλη την εκπαίδευση, 2.500 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών  και ότι την δεκαετία 2010-2019 είχαμε συνολικά 21.700 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από τη Δ.Ε. και 36.000 αποχωρήσεις από όλη την Εκπαίδευση! Με τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας θα πρέπει να αναμένουμε έναν αριθμό προσλήψεων αντίστοιχο με τον περσινό, γύρω στις 20.000 σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης!

 

Β. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

   Μετά την ανακοίνωση την Παρασκευή των αποσπάσεων εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που δεν έκαναν ένταση αναμένοντας το άνοιγμα του για Β΄ φάση αποσπάσεων  και παραμένουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους! Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις σε περιοχές που ζητούσαν –και δεν πήραν- απόσπαση τις επόμενες ημέρες θα προσληφθούν αναπληρωτές/τριες! Οι εκπαιδευτικοί που δεν ικανοποιήθηκε η αίτηση ή και η ένσταση επί των αποσπάσεων θα πρέπει να κάνουν νέα ένσταση που θα επιδιώξουμε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ. Το αίτημα για πραγματοποίηση Β΄ φάσης αποσπάσεων παραμένει φυσικά σε ισχύ!

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου ανακοινώθηκαν παράλληλα και κάποιες πρόσθετες αποσπάσεις σε φορείς. Μεταξύ αυτών και Συντονιστών Εκπαίδευσης προσφύγων. Για το ζήτημα αυτό να τονίσουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ που δημοσιεύτηκε στις 10-4-2019 με Αρ. πρωτ. 56641/Ε2, με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 139/2017 (ΥΑ 139654/ΓΔ4 ΦΕΚ Β 2985 2017) καθώς και με το άρθρο 83 του ν.4547/18 τα κριτήρια που ορίζονται και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των

Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων και μάλιστα «…με την ακόλουθη ιεράρχηση…» είναι:

α)  εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,

β)     Προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας,

γ) Μεταπτυχιακές Σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

δ)    εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου….».

Επιπλέον, ορίζεται ότι «Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστον από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους».

Είναι προφανές ότι με βάση τις καταγγελίες παρακάμφθηκε ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων που συντάχθηκε από τα ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ και επιλέχθηκαν ως ΣΕΠ συνάδελφοι με λιγότερα ή και καθόλου προσόντα, ενώ αποκλείστηκαν συνάδελφοι με περισσότερα προσόντα. Ως εκ τούτου πα πρέπει να ανακληθούν οι αποσπάσεις των ΣΕΠ και να γίνουν εκ νέου χωρίς να καταστρατηγείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων! Παράλληλα υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση με ΣΕΠ. Χαρακτηριστικά η Δυτική Θεσσαλονίκη με 700 μαθητές  την προηγούμενη χρονιά έχει αυτή τη στιγμή 1 μόνο Συντονιστή, η Μαλακάσα με 546 μαθητές επίσης 1 και τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα με 245 μαθητές την προηγούμενη χρονιά κανένα! Οι ΣΕΠ αυτά τα χρόνια μέσα σε αντίξοες συνθήκες επιτελούν ένα εξαιρετικά σύνθετο λειτουργικό ρόλο δικαιώνοντας καθημερινά και πλήρως τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού!

   Σχετικά με τις αποσπάσεις σε άλλους φορείς έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Για τις αποσπάσεις σε ΙΕΚ, την Παρασκευή 9/8/19 το απόγευμα το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε επίσημα τα ονόματα  243 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται σε αυτά. Λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκαν νέοι διορθωμένοι πίνακες με μόλις 151 εκπαιδευτικούς, διαγράφοντας έτσι 92 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς καμία αιτιολόγηση! Σε ΔΙΕΚ της Κεντρικής Μακεδονίας 44 εκπαιδευτικοί είδαν τα ονόματά τους να διαγράφονται με την ανακοινοποίηση των αποσπάσεων!

Παράλληλα με βάση τις ανακοινώσεις των αιρετών στα ΑΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας (Γ. Αμπατζή) και Κεντρικής Μακεδονίας (Α. Λουκά), αλλοιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι προτάσεις των ΑΠΥΣΔΕ για αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας! Στα συγκεκριμένα ΑΠΥΣΔΕ τα δύο τελευταία χρόνια, οι αποσπάσεις είχαν γίνει σύμφωνα με τις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου – ΑΠΥΣΔΕ. Πάγια θέση μας είναι, οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, με προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων, ανακοίνωση των αντίστοιχων προσόντων που απαιτούνται, με συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια!

   Σχετικά με το ζήτημα των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού να τονίσουμε τα εξής:

Με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, παρατείνεται η απόσπαση 4 και ορίζονται 8 εκπαιδευτικοί Αναπληρωτές  Συντονιστές Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό,  από 1-9- 2019 έως και τις 31-8-2020 και «πάντως όχι πέραν της ανάληψης καθηκόντων νέων Συντονιστών Εκπαίδευσης, όπως θα οριστούν βάσει της νόμιμης διαδικασίας»! Ως μέλος του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης να υπενθυμίσω ότι η «νόμιμη διαδικασία» ήταν σε εξέλιξη και διακόπηκε λόγω των πρόωρων εκλογών. Αλήθεια με ποια κριτήρια

τοποθετήθηκαν  οι αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης στο εξωτερικό;  Πότε έγινε ενημέρωση – αν έγινε ενημέρωση- των εκπαιδευτικών για τις θέσεις αυτές; Είναι δυνατόν να παραιτείται κάποιος από συντονιστής εκπαίδευσης στο εσωτερικό και στη συνέχεια να αναλαμβάνει – άμεσα-  αναπληρωτής συντονιστής εκπαίδευσης στο εξωτερικό;

Να τονίσουμε ότι  ο ν. 4415/16 στο άρθρο 14 αναφέρεται στην αναπλήρωση συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού παραπέμποντας στην παράγραφο 5 του κεφ. Α του άρθρου 13, που παραπέμπει σε υπουργική απόφαση η οποία καθορίζει τα προσόντα των υποψηφίων συντονιστών. Στη σχετική υπουργική απόφαση αποκλείονται από τις θέσεις αυτές όσοι είχαν υπηρετήσει με απόσπαση στο εξωτερικό πέραν της πενταετίας, και φυσικά όσοι είχαν ήδη υπηρετήσει στο παρελθόν ως συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, ενώ η αναπλήρωση γινόταν από διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων της κάθε χώρας.

Παράλληλα παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της Επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης που έχει διακοπεί μόνο με προφορική εντολή γεγονός που δείχνει σοβαρή έλλειψη σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό, ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής, θεωρώ ότι το Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει άμεσα με βάση τη νόμιμη διαδικασία που περιλαμβάνεται στο νόμο 4547/2018 για να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης! Η απόφαση για την αναπλήρωση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, χωρίς ουσιαστικά κριτήρια επιλογής, ελπίζουμε να μην προοιωνίζει μια αντίστοιχη διαδικασία Αναπληρωτών Διευθυντών Εκπαίδευσης! Ο χώρος της εκπαίδευσης, δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικού ρεβανσισμού και η επιλογή στελεχών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν δούρειος ίππος για την άλωση της κρατικής μηχανής.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ