: Αναλυτικά όσα αναφέρει έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουντις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια π εκπ/κών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

 

 

πριν την έναρξη διδασκαλίας των σχολικών μαθημάτων, παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης () των λειτουργικών κενών/πλεονασμάτων των σχολικών μονάδων ή Κ.Ε.Σ.Υ των περιοχών αρμοδιότητάς σαςσε Αναπληρωτές Εκπ/κούς Γενικής Εκπ/σηςκαι σε Αναπληρωτές Εκπ/κούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

 

Επισημαίνεται ότι τo θα είναι διαθέσιμο για την καταχώρισητων σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσηςμέχρι τη Δευτέρα 02/09/2019, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσειςνα ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Τρίτη 03/09/2019 και ώρα 15:00.