Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων τόσο για την των Γυμνασίων όσο και για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) ορίζεται η Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο

Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων και Ε.Δ.Ε.Μ. για το σχολικό έτος 2020-21

Κατόπιν ερωτημάτων που έχει δεχθεί η υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 48293/ΓΔ4/27-04-2021 Υ.Α. (Β 1767) με θέμα: «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021», την παρ. 4 της με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21- 09-2020 Υ.Α. (Β’ 4194) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021» και την παρ. 3 της με αρ. πρωτ. 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. (Β’ 68) με θέμα:

«Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων τόσο για την Ενισχυτική Διδασκαλία των Γυμνασίων όσο και για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) ορίζεται η 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή.