Τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις οι 13 νέοι , με θητεία έως 31 Ιουλίου 2022. Οι Διευθυντές πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία έως και την Τρίτη 02/04/2019.

Εντός τριών ημερών αναλαμβάνουν καθήκοντα οι νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρετε

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ