Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ανέρχονται στις 637  για τις 116 θέσεις σύμφωνα με το Υπουργειο Παιδείας.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω αρχείο με τις αιτήσεις και τις θέσεις, οι περισσότερες από αυτές (104) έχουν υποβληθεί στην Π.Δ Αττικής.

Δείτε