Η ΠΟΣΥΠ χαιρετίζει και στηρίζει την πρωτοβουλία σας για την δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης στα ΔΙΕΚ, διότι αποτελεί αφενός καινοτόμο βήμα για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφετέρου θεσμικό βήμα για την θωράκιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας!

ΠΟΣΥΠ

Ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον και με την κατάθεση του Νομοσχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια βήματα, ώστε να υπάρξει αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση της λειτουργίας των ΔΙΕΚ.

Η ΠΟΣΥΠ προς την κατεύθυνση αυτή θα στηρίξει κάθε θετική σας πρωτοβουλία και θα συνδράμει με όλες της τις δυνάμεις στην υλοποίηση τους, όπως έκανε και με την πρόσφατη υποβολή του αναλυτικού της υπομνήματος για την βελτίωση της λειτουργίας των ΔΙΕΚ, διοικητικής και εκπαιδευτικής!

Προσβλέπουμε σε αποδοχή των προτάσεων μας και σε στενή συνεργασία για την υλοποίησή τους!