Για την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο αναμονής της ανακοίνωσης των επιτυχόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ()

Γράφει ο Μάνος Παυλάκης, Δρ. Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Για πολλούς το επάγγελμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων μπορεί να συνδέεται με αποφάσεις και επιλογές που έγιναν κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι λίγο διαφορετική. Εκπαιδευτής Ενηλίκων μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε έχει μια ειδική γνώση που αποκτήθηκε στο πλαίσιο σπουδών ή κατά την άσκηση μιας τέχνης και επιθυμεί να την μεταδώσει σε άλλους. Άρα αυτό σημαίνει ότι καθένας μπορεί να γίνει Εκπαιδευτής Ενηλίκων; Πρακτικά ναι, θα λέγαμε, αρκεί, όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα στον κόσμο, να το θέλει και να οργανώσει ένα μονοπάτι καριέρας τέτοιο που θα τον βοηθήσει να επιτύχει τον στόχο του.

Ένας εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να εργαστεί σε φορείς που υλοποιούν και παρέχουν προγράμματα και σεμινάρια για ενήλικες, για ανθρώπους δηλαδή που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να ανακαλύψουν νέους ορίζοντες στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Τέτοιοι φορείς είναι δομημένα πλαίσια εκπαίδευσης, όπως τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), καθώς και τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίων, Δήμων και άλλων δημόσιων ή και ιδιωτικών οργανισμών. Επίσης, ένας εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να εργαστεί σε ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις ή και άλλα περισσότερο ή λιγότερο τυπικά πλαίσια, όπως επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, γονέων, ειδικών ομάδων κτλ.

Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή σε πολλά από τα προγράμματα φορέων, όπως οι παραπάνω, είναι η εκπαιδευτική επάρκεια, που αποκτιέται μέσα από εξετάσεις που διενεργούνται κάθε χρόνο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Όσοι δεν έχουν διδακτική εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης από δημόσιο φορέα.

Οι τελευταίες εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2021 και αναμένονται τα αποτελέσματα των επιτυχόντων. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα ανοίξουν εκ νέου οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης και για αυτό είναι σημαντικό να είναι κανείς έτοιμος, να έχει δηλαδή αποκτήσει βεβαίωση επιμόρφωσης με την κατάλληλη διάρκεια και κυρίως με το περιεχόμενο και την ποιότητα που απαιτείται, για να εξασφαλίσει την επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: T. 210 7275 735, K. 6975 913005, E. [email protected], www.learninn.gr