: Η υποβολή του γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουλίου.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το τους Δελτίο μέχρι και την Δευτέρα 18/7/2022 (και ώρα 23:59), για να μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πώς το αναιρείτε

Αναίρεση Υποβολής – εκ νέου Υποβολή

Με τις ισχύουσες διατάξεις, ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), μέσα στην προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη υποβάλει (οριστικοποιήσει) το Μ.Δ., μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη υποβληθέν Μ.Δ.

Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική εφαρμογή εκπαιδευτικός θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα αποδεσμεύει τον υποψήφιο, αναιρώντας-ακυρώνοντας το ήδη υποβληθέν Μ.Δ. Από εδώ και πέρα, το Μ.Δ. θα εμφανίζεται μόνο προσωρινά αποθηκευμένο (και ΟΧΙ υποβληθέν).

Ο υποψήφιος λοιπόν θα πρέπει να ξαναμπεί στην εφαρμογή εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών, να τροποποιήσει το Μ.Δ. και να το υποβάλει εκ νέου (αυτό το τελικό Μ.Δ. θα αποκτήσει αυτόματα νέο αριθμό πρωτοκόλλου), γιατί αλλιώς δεν θα έχει Μ.Δ.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το του και θελήσει να κάνει κάποια τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, χωρίς να προσέλθει στο σχολείο του.

Όμως, θα πρέπει να το οριστικοποιήσει ξανά ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας, ώστε να ληφθεί υπόψη στη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ. — Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ.

Τέσσερις κρίσιμες συμβουλές για τη σωστή συμπλήρωση του Mηχανογραφικού Δελτίου

– Ο αριθμός δίπλα σε κάθε τμήμα του μας Δελτίου είναι η δήλωση επιθυμίας μας που πρακτικά σε συνδυασμό με τα μόρια μας είναι τα στοιχεία που αξιολογούνται για την εισαγωγή μας σε κάθε τμήμα. Συνεπώς η αρίθμηση πρέπει να είναι προσεκτική.

– Ένας μαθητής μπορεί, αν το επιθυμεί, να δηλώσει ακόμη και όλα τα τμήματα από το πεδίο που έχει πρόσβαση.

– Αν έχετε συγκεντρώσει πολλά μόρια δεν σημαίνει ότι θα δηλώσετε 2-3 σχολές στο μηχανογραφικό σας. Διασφαλίστε πως είτε στα υψηλά είτε στα χαμηλά βαθμολογικά επίπεδα, έχετε δημιουργήσει ένα μηχανογραφικό που καλύπτει πολλά σενάρια αυξομειώσεων των βάσεων.

– Μην αλλάζετε τις επιλογές σας επειδή είχατε καλύτερη επίδοση από ότι περιμένατε.

Ο τρόπος που θα επιλέξετε σπουδές και επάγγελμα και θα τα ιεραρχήσετε στο μηχανογραφικό σας:

– Ο κάθε μαθητής πρέπει να δηλώσει αυτό που επιθυμεί

– Ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι κλίσεις του και πως μπορεί να τις αξιοποιήσει δημιουργικά μέσω ενός επιστημονικού κλάδου.

– Μην παραβλέψετε τμήματα τα οποία ενδεχομένως έχετε πρόσβαση αλλά δεν γνωρίζετε επακριβώς σε ποιον κλάδο ή επάγγελμα οδηγούν. Κοιτάξτε με προσοχή το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα συνδεόμενα επαγγέλματα κ.λπ. Δεν εξετάζουμε μόνο τα τμήματα που γνωρίζουμε ή μας ενδιαφέρουν και αγνοούμε παντελώς τα υπόλοιπα

– Μην παρασύρεστε από τα (υψηλά ή χαμηλά) μόρια ενός τμήματος. Υπάρχουν τμήματα που είναι χαμηλά βαθμολογικά και πρακτικά μας δίνουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με ομοειδή τμήματα που βρίσκονται σε υψηλότερες βαθμολογίες.

– Δείτε και μελετήστε αξιόλογες μελέτες και έγκυρη αρθρογραφία αναφορικά με την αγορά εργασίας.

Η εγκύκλιος