Πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διερεύνηση των μελλοντικών προοπτικών ανάπτυξης του ΤΕΙ Κρήτης

Η επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο τη διερεύνηση των μελλοντικών προοπτικών ανάπτυξης του ΤΕΙ Κρήτης συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Κ. Γαβρόγλου (ΥΑ 209115/Ζ1/2018, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 744). Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι παρακάτω:

 

• Ηλίας Γεωργαντάς, Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης • Ελένη Βογιατζή, Καθηγήτρια του ΤΕΙ Θεσσαλίας • Εμμανουήλ Δρακάκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ Κρήτης • Νικόλαος Κατσαράκης, Πρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης • Θρασύβουλος Μανιός, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΤΕΙ Κρήτης • Γεώργιος Παναγιωτάκης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών • Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων του ΤΕΙ Κρήτης • Ιωάννης Σαριδάκης, Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης • Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης • Αναστάσιος Τσίνας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων • Χρήστος Φλώρος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

Η επιτροπή συνεδρίασε τέσσερεις φορές: α) την Τρίτη 18-12-2018 (Ηράκλειο), β) την Τρίτη 08-01-2019 (Αθήνα), γ) την Τετάρτη 16-01-2019 (Ηράκλειο) και δ) την Τρίτη 22-01-2019 (Αθήνα).

Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής έλαβε χώρα την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι εργασίες της πρώτης συνεδρίασης επικεντρώθηκαν στην εξέταση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και των έως τώρα επιτευγμάτων του ΤΕΙ Κρήτης, βάσει του φακέλου που κατέθεσαν οι πρυτανικές του αρχές (βλ. 1η ενότητα του πορίσματος).

Μετά τη λεπτομερή παρουσίαση του ακαδημαϊκού φακέλου, καθώς και των έως τώρα αξιολογήσεων του ΤΕΙ Κρήτης, τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους σε σχέση με τα καταγεγραμμένα ακαδημαϊκά δεδομένα, ενώ αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί η σχετική ανάλυση στην επόμενη συνεδρίαση, ώστε να δοθεί χρόνος στα εξωτερικά μέλη της επιτροπής να μελετήσουν το σχετικό φάκελο.