Το Έκτακτο Ακαδημαϊκό Προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται ξανά μπροστά στο ίδιο τραγικό έργο. Όπως σταθερά συμβαίνει τα τελευταία χρόνια έρχεται ο Μάρτιος και μας βρίσκει κοντά 4 μήνες απλήρωτους, έτσι και φέτος.

Το Ίδρυμα για να καλύψει τη μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού αναγκάζεται σε τροποποίηση του προϋπολογισμού καθώς η χρηματοδότηση από το υπουργείο δεν επαρκεί. Χαρακτηριστικά η κυβέρνηση έδωσε κονδύλι 250χιλ ευρώ για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος, ενώ για να καλυφτούν επαρκώς απαιτούνται τουλάχιστον 800χιλ ευρώ. Μέχρι να αποδεχτεί το υπουργείο την τροποποίηση αυτή, οι οικογένειες μας στερούνται βασικά πράγματα, ενώ υπάρχουν συνάδελφοι μας που ζουν με δανεικά.

Η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες για αυτήν την κατάσταση πρώτον για την πάγια και διαρκή υποχρηματοδότηση του ΤΕΙ Κρήτης έτσι ώστε να αναγκάζεται το Ίδρυμα, κάθε χρόνο σε τροποποίηση του προϋπολογισμού για να μπορεί από ίδιους πόρους να καλύπτει τις εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες του Ιδρύματος. Δεύτερον γιατί αντιμετωπίζει με αναλγησία τις ανάγκες εκατοντάδων εργαζόμενων αντί να φροντίσει τα ποσά που κατευθύνονται για τους μισθούς των εργαζόμενων να εξαιρούνται από την υποχρεωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού.
Ωστόσο μπορεί η τροπολογία για τους μισθούς μας να έχει περάσει από κόσκινο μέχρι να εγκριθεί όμως πολύ πιο άμεσα εγκρίθηκε μια άλλη τροπολογία, αυτή των δημόσιων επενδύσεων του ΤΕΙ Κρήτης. Εξέλιξη που καταδεικνύει ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, είναι οι επενδύσεις και ας υπάρχουν απλήρωτοι για μήνες εργαζόμενοι.

Απαιτούμε να σταματήσει αυτή η κοροϊδία! Θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και όχι με δανεικά. Απαιτούμε την άμεση καταβολή των χρωστούμενων μισθών και ταυτόχρονα νομοθετική ρύθμιση που θα εξαιρεί από την διαδικασία τροποποίησης του προϋπολογισμού των Ανώτατων Ιδρυμάτων τα επιπλέον ποσά που κατευθύνονται για την μισθοδοσία έκτακτου ή μόνιμου προσωπικού.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την αναπλήρωση των απωλειών στα χρόνια της κρίσης! Διεκδικούμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθου με νόμο απο την κυβέρνηση! Δεν θέλουμε να ζούμε με ψίχουλα, ούτε να κάνουμε 2-3 δουλειές για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.
Θέλουμε σταθερή μόνιμη αξιοπρεπή δουλειά. Όπως σταθερές και πάγιες ειναι ανάγκες που καλύπτούμε για την ερυθμη λειτουργία του ΤΕΙ.

Διεκδικούμε:
1) Καμία καθυστέρηση στην καταβολή της μισθοδοσίας μας. Να καταβάλλεται σταθερά κάθε πρώτο δεκαήμερο του μήνα.
2) Αναπλήρωση των απωλειων των προηγούμενων χρόνων. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού με νόμο. Συμβάσεις ετήσιες χωρίς μείωση των μισθολογικών όρων απο εξάμηνο σε εξάμηνο.

3) Μόνιμη και σταθερή δουλειά, με όλα τα δικαιώματα του μόνιμου εκπαιδευτικού/διοικητικού/τεχνικού προσωπικού καθώς καλύπτουμε μόνιμες και διαρκείς ανάγκες του Ιδρύματος. Άνοιγμα θέσεων Ειδικού Επιστημονικού́ Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού́ Διδακτικού Προσωπικού́(Ε.ΔΙ.Π,) και Ειδικού́ Τεχνικού́ Εργαστηριακού Προσωπικού́ (Ε.Τ.Ε.Π.) για την στελέχωση των τμημάτων και των εργαστηρίων, με αυξήσεις στου μισθούς και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

4) Εξασφάλιση των θέσεων εργασίας του σημερινού έκτακτου και μόνιμου προσωπικού στο νέο Πανεπιστήμιο χωρίς βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας τους.

5) Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το ΤΕΙ Κρήτης και συνολικά την Ανώτατη Εκπαίδευση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης, μόνιμου εκπαιδευτικού/διοικητικού/τεχνικού προσωπικού αλλά και η εξασφάλιση στοιχειωδών αναγκών του Ιδρύματος(αναβάθμιση εξοπλισμού, έρευνας, εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναβάθμιση των παροχών του Ιδρύματος όπως σίτιση, στέγαση κ.α.).