Σύμφωνα με ΝΕΑ ενημέρωση από τον Τάκη Ρούμπή, στις αρχές του Μάρτη θα βγει από το η προκήρυξη για το άνοιγμα των πινάκων Ειδικής Αγωγής. Οι μόνιμοι -εφόσον γίνουν- θα γίνουν από τους υπάρχοντες πίνακες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο

ΓΓ του ΥΠΑΙΘ κ. Κόπτσης στον Ellada FM λέει ότι ίσως και μέσα στο μήνα θα κάνει ανακοινώσεις η Κεραμέως για το άνοιγμα των

Υπενθυμίζουμε ότι η υφυπουργός παιδείας, , απάντησε σε ερώτηση του βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνου Μπούμπα, σχετικά με το άνοιγμα των .

H απάντηση της υφυπουργού

Με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως και 67 του Κεφ. Ε ́ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του ν. 4589/2019 (13 Α ́), τέθηκε σε εφαρμογή το νέο νομοθετικό πλαίσιο μονίμων διορισμών και και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης τόσο της γενικής εκπαίδευσης, όσο και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, υπό την αρμοδιότητα του .

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ως άνω νόμου, οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π., ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά τα οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βάσει των ανωτέρω, η ισχύς των αξιολογικών Β ́ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και Γ ́ (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού) και του επικουρικού αξιολογικού πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 58 του ως άνω νόμου των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 λήγει με το πέρας του τρέχοντος σχολικού έτους, στις 31-8-2022.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 167857/ΓΔ5/22-12-2021 έγγραφο, το Υ.ΠΑΙ.Θ. υπέβαλε αίτημα προς τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. για την, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου, προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψήφιων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και για την 2 κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Δείτε την ερώτηση εδώ