Πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. Συνάφειες μεταπτυχιακών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/08/2016 - 16:02 | Author: Newsroom Ipaidia

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. – ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ – ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

1ον)-Σχετικά με την γνωμοδότηση επί των συναφειών μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π από την επιτροπή του Ι.Ε.Π., αρμόδιοιτου Υπουργείου Παιδείας, ενημερώνουν Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) της χώρας πως τα αποτελέσματα θα έχουν σταλεί σ αυτές, από το Ι.Ε.Π, έως την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016, ώστε να μπορέσουν ν αναρτηθούν οι προσωρινοί Πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.
2ον)-Επίσης η αρμόδια Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, αναμένεται ν απαντήσει εγγράφως σε αρκετές διευκρινιστικές ερωτήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) επί της Εγκυκλίου πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για το 2016-17.
3ον)-Τέλος μείζον ζήτημα προκύπτει λόγω της παρακάτω πρόβλεψης της περίπτωσης 13 της σελίδας 19 της φετινής Εγκυκλίοπρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.
13.Για τους κατόχους πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται επιπλέον Αποδεικτικό Ελληνομάθειας : Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας τηςεπιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευμάτωντουάρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄)

Πολλοί συνάδελφοι, υποψήφιοι αναπληρωτές Ελληνίδες και Έλληνες, πτυχιούχοι ιδρυμάτων του εξωτερικού, δεν προσκόμισαν αυτά τα έγγραφα που περιγράφονται παραπάνω και οι Π.Δ.Ε. τους αποκλείουν από τους Πίνακες!!!!
Εδώ το Υπουργείο πρέπει να δώσει αμέσως λύση, καθόσον είναι τουλάχιστον αστείο να ζητείται, για πρώτη φορά στα χρονικά των Εγκυκλίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π., από Έλληνες αποδεικτικό Ελληνομάθειας ή σε περίπτωση που επιμένει στην τήρηση της πρόβλεψης αυτής, να δεχθεί το Υπουργείο ακόμη και τώρα τα αποδεικτικά, που σαφώς κατέχουν οι Ελληνίδες και Έλληνες υποψήφιοι αναπληρωτές….
Βασίλης Βούγιας

22/8/2016

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso